Audit: Capacitatea CUP de a-și continua activitatea sub semnul incertitudinii

 

Situațiile financiare aferente anului 2021 ale societăților din subordinea UAT Tecuci care își desfășoară activitatea au fost supuse unui audit. Acesta a fost efectuat de auditori înregistrați în Registrul Camerei Auditorilor Financiari din România.

Opiniile exprimate în rapoartele de audit au fost „fără rezerve” în cazul Societății Piețe Prest Tec SRL și „cu rezerve” în cazul Companiei de Utilități Publice Tecuci SRL. Rezerva exprimată de auditor face referire la următoarele aspecte: existența unui grad de incertitudine semnificativă asupra capacității de continuitate a activității; indicii cu privire la incertitudinea recuperării unor creanțe.

Ca urmare a hotărârilor Consiliului Local Tecuci privind reorganizarea societăților la care este asociat unic sau majoritar efectuată în anii 2017 și 2018, din cele șapte societăți aflate în subordinea autorității publice locale în anul 2021 au desfășurat activitate doar trei, restul de patru au intrat în procedură de lichidare care nu s-a încheiat încă. Pe de altă parte, toate bunurile concesionate către Administrarea Cimitirelor și a Spațiilor Verzi SRL au fost retrase de UAT Tecuci, această societate rămânând fără obiectul de activitate începând cu 2 noiembrie 2021.

Serviciul de administrare a parcurilor și spațiilor verzi și Serviciul de ecarisaj au trecut la Primăria Tecuci, înființându-se Serviciului „Totul verde” și Biroul ecarisaj, iar Serviciul de întreținere și administrare al cimitirelor a fost preluat de Piețe Prest TEC SRL Tecuci.

Cei trei operatori economici din subordinea UAT Tecuci care mai desfășoară activitate sunt: Compania de Utilități Publice SRL (fosta Zone Verzi TEC), Administrarea Cimitirelor și a Spațiilor Verzi SRL (fosta Rampa Rateș), Piețe Prest TEC SRL Tecuci. Cei patru operatori economici aflați în procedura de lichidare sunt: Ecoprest TEC SRL, Ecogroup TEC SRL, Zooland TEC SRL și Cimitirul Eternitatea SRL Tecuci.

Din cei trei operatori economici de la nivelul Municipiului Tecuci, care au desfășurat activitate, un operator a realizat profit brut în anul 2021, în timp ce doi operatori au înregistrat pierdere brută. Piețe Prest TEC SRL a înregistrat un profit de 650 mii lei, în timp ce CUP Tecuci SRL (fosta Zone Verzi TEC SRL) a înregistrat o pierdere de 533 mii lei, iar ACSV SRL (fosta Rampa Rateș SRL) a avut o pierdere de 894 mii lei.

 Chiar dacă în anul 2021 Piețe Prest TEC SRL a înregistrat un profit brut în sumă de 650 mii lei (548 mii lei net) a repartizat dividende către asociatul majoritar UAT Municipiul Tecuci doar în sumă de 76 mii lei. Societatea a înregistrat pierderi în anii precedenți în sumă de 387 mii lei și potrivit normelor în vigoare repartizarea pe alte destinații a profitului rămas se face după acoperirea pierderilor contabile înregistrate în anii anteriori.

Analizând comparativ indicatorii economico-financiari realizați de cei trei operatori care au desfășurat activitate în anul 2021 se constată o reducere a cifrei de afaceri nete pe total cu 387 mii lei. Reducerea drastică a cifrei de afaceri a fost înregistrată de Administrarea Cimitirelor și a Spațiilor Verzi SRL. Aceasta se datorează pe de o parte faptului că în anul 2021 a desfășurat activitate doar 10 luni, dar și reducerii lunare a veniturilor realizate de către societate. Celelalte două societăți au înregistrat creșteri importante ale cifrei de afaceri în anul 2021.

 Astfel CUP SRL a înregistrat o creștere de 448 mii lei, iar Piețe Prest TEC SRL a înregistrat o creștere de 995 mii lei, datorată în mare parte și preluării Serviciului de întreținere și administrare a Cimitirului Municipal începând cu data de 2 noiembrie 2021. Creșterea față de anul precedent înregistrată în cazul celor două societăți s-a datorat și realizării în anul 2020 a unei cifre de afaceri mai mică pe fondul restrângerii activității acestora în perioada instituirii stării de urgență.

Urmare a reorganizării societăților din subordinea UAT Tecuci, care a avut loc la mijlocul anului 2017 și intrării în procedură de dizolvare și lichidare a patru societăți, precum și închiderii activității societății Administrarea Cimitirelor și a Spațiilor Verzi SRL, s-a înregistrat o reducere continuă a numărului total de personal.

Din analiza indicatorilor economico-financiari prezentați de fiecare din cei trei operatori în parte, se poate observa că în anul 2021, față de 2020, toți indicatorii economico-financiari realizați pe total au înregistrat scăderi. Dacă în cazul scăderii datoriilor totale și plăților restante acesta reprezintă un aspect pozitiv în cazul scăderii rezultatului brut, cifrei de afaceri nete și numărului de personal reprezintă un aspect negativ. Analizând individual indicatorii fiecărei societăți se constată atât în cazul Companiei de Utilități Publice SRL cât și Administrării Cimitirelor și a Spațiilor Verzi SRL o deteriorare a situației economico-financiare în timp ce în cazul Piețe Prest Tec SRL se înregistrează o situație financiară bună în raport cu condițiile economice speciale ale anului 2021.

În contextul economic actual, afectat profund de pandemia de coronavirus declanșată în anul 2020, pentru îmbunătățirea performanțelor și transparenței în administrarea și desfășurarea activității întreprinderilor publice din portofoliu, Municipiului Tecuci își propune continuarea măsurilor concrete de revitalizare a acestora, reducerea plăților restante față de bugetul de stat și nu în ultimul rând creșterea numărului locurilor de muncă, cifrei de afaceri și productivității muncii.

Raport Anual privind activitatea societăților comerciale din subordinea autorității publice locale în anul 2021.