Concurs de eseuri adresat elevilor

 

Casa de Cultură Tecuci organizează Concursul de eseuri „24 Ianuarie 1859 – Unire și reforme. Începuturile statului român modern”. Concursul se adresează elevilor din învățământul preuniversitar care sunt pasionați de istorie și care au dovedit că au înclinații și interese deosebite în ceea ce privește cunoașterea acestui obiect de studiu. 

Scopul acestuia este de a dezvolta și îmbogăți cunoștințelor legate de istoria locală și națională în rândul elevilor și se adresează elevilor din învățământul liceal, indiferent de filieră, profil, sau specializare. 

Obiectivele concursului sunt: Stimularea interesului pentru studiul istoriei; Dezvoltarea capacităţilor de sinteză, de analiză și gândire logică şi critică; Dezvoltarea comunicării în scris prin folosirea terminologiei istorice; Dezvoltarea capacităţilor de argumentare şi interpretare ale unui fapt sau proces istoric, folosind surse istorice. 

Concursul se desfășoară pe o secțiune, respectiv Eseu eveniment istoric: „24 Ianuarie 1859 – Unire și reforme. Începuturile statului român modern”. Se va avea în centrul atenției Unirea Moldovei cu Țara Românească de la 1859. 

Baremul de notare şi evaluare va fi realizat de Comisia de evaluare, iar detaliile privitoare la înscriere sunt publicate pe site-ul instituției și pe pagina de Facebook a acesteia. 

Proba de concurs pentru va fi constituită din realizarea unui eseu de de maxim 4 pagini (din care doar o singură pagină dedicată imaginilor), în fomat A4, TIMES NEW ROMAN, dimensiunea fontului 12, spațiere 1.5, având tema menționată. 

În redactarea eseului se vor respecta: folosirea termenilor istorici; corectitudinea prezentării evenimentelor istorice; textul va fi însoțit de imagini reprezentative (maxim o pagină dedicată imaginilor); precizarea surselor bibliografice sau a surselor web; existența în bibliografie a cel puțin 2 lucrări în format letric; va fi importantă prezentarea personalităților tecucene care au contribuit la Unire; prezentarea propriei opinii asupra efectului evenimentelor de la 24 ianuarie 1859; în email-ul de înscriere se vor preciza și datele de contact (inclusiv un nr. de telefon); nu se vor accepta lucrări plagiate. 

Înscrierile se vor face direct la secretariatul Casei de Cultură (Luni – Vineri, între orele 8 – 16) sau la adresa de email: [email protected] . 

Premiile vor consta în bani și vor reprezenta: Premiul I, Premiul al II-lea, Premiul al III-lea și Mențiuni. Acestea se vor acorda conform procesului verbal de jurizare al Comisiei de evaluare. Juriul concursului va fi alcătuit din trei membri. 

Comisia de organizare, elaborare, validare și evaluare a subiectelor supraveghează strict respectarea regulamentului, stabileşte programul pentru concurs, are atribuţii organizatorice și anunță rezultatele. 

Data limită de depunere a lucrărilor este 22 ianuarie 2023, ora 12. Jurizarea lucrărilor va avea loc în data de 23 ianuarie, iar rezultatul concursului va fi anunțat în data de 23 ianuarie pe site-ul Casei de Cultură Tecuci și pe pagina de Facebook a instituției.