Concurs pentru postul de șef serviciu

 

Direcția de Asistență Socială (DAS) Tecuci organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a postului, vacant, de șef serviciu la Serviciul Beneficii Sociale. 

Conditiile de participare la concurs: studii universitare de licență absolvite cu diplomă sau echivalentă în domeniul asistență socială, științe juridice, știinte economice; studii universitare de master absolvite cu diplomă în domeniile administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice, absolvite cu diplomă sau cu diplomă echivalentă etc.; vechimea minimă în specialitatea studiilor – 5 ani
Concursul se va organiza conform calendarului următor:   

– 20 februarie 2023, ora 11 – proba scrisă;   

– data și ora probei interviu va fi comunicată ulterior. 

Dosarele de înscriere la concurs se depun în perioada 20 ianuarie – 8 februarie 2023, ora 16, la sediul DAS Tecuci. 

Informații suplimentare puteți obține la sediul DAS Tecuci. Tel. 0372.727.239.