Itinerariile Excelsior – „Călătorie printre comorile Iașiului”

 

Muzeul de Istorie „Teodor Cincu” a organizat sâmbătă, 18 februarie 2023, cu sprijinul Primăriei Municipiului Tecuci, o nouă excursie din seria „Itinerariile Excelsior”. Au fost prezenți aproximativ 40 de tineri care s-au bucurat de o veritabilă lecție de istorie. 

La ora 6, cu mic cu mare, ne-am întâlnit în curtea muzeului tecucean și am început călătoria noastră în timp. Pe parcursul drumului către Iași au fost audiate în autocar două documentare despre istoria orașului Iași și despre marele Mihail Kogălniceanu, având loc și discuții pe această tematică. 

 Am urcat dealul către Mănăstirea Cetățuia acolo unde a avut loc prima oprire, aici le-a fost prezentată tinerilor istoria acestui locaș de cult dar și episoadele zbuciumate prin care a trecut. Ctitoria voievodului Gheorghe Duca, mănăstirea a fost construită între 1666 și 1673 și a fost închinată Patriarhiei Ierusalimului. Mănăstirea a fost vizitată la 10 iunie 1672 de sultanul Mehmed al IV-lea, care a fost impresionat de măreția ei și de costurile construcției, doar 30 de pungi de galbeni în locul a 100. Cu timpul mănăstirea a început să se ruineze iar în 1822 aceasta a ars. La sfârșitul secolului al XIX-lea va deveni o ruină, iar arhitectul Constantin Băicoianu se va ocupa de restaurarea ei. Alte lucrări de restaurare au fost efectuate între 1910-1911. Când prezentarea a fost finalizată, tinerii s-au deplasat în interiorul zidurilor impunătoare și în Biserica mănăstirii, acolo unde s-au închinat și au admirat picturile deosebite. 

 Ce-a de a doua oprire a fost la Muzeul Memorial „Mihail Kogălniceanu”, unde am fost întâmpinați de muzeograf Mihaela Tudose și colegii dumneaei. Am pășit cu mult respect dar și încântare în salonul oval al casei Kogălniceanu, unde am ascultat admirabila istorie a familiei. Mihail Kogălniceanu a fost premierul României, ministru în mai multe mandate și cel mai important om politic, implicat în lupta pentru Unirea de la 1859, consolidarea Statului Modern Român, dar și Războiul de Independență. A implementat reforma agrară, legea dezrobirii rromilor și a obținut Dobrogea de Nord la Congresul de la Berlin. Dincolo de carierea sa politică și implicarea sa, ca mare om de stat, ne-au fost expuse detalii din viața mondenă a boierilor moldoveni, tabieturile și moravurile vremurilor. Am descoperit obiecte de o inestimabilă valoare, mobilă, tablouri, oglinzi din cristal și am fost plăcut surprinși de menționarea istoriei Ecaterinei Conachi Vogoride a cărei rochii se află în muzeu. Tot aici Adriana Patrichi și Roxana Dănceanu, ce fac parte din clubul de istorie, ne-au încântat cu melodii cântate la pian. 

 A treia oprire a fost la statuia ecvestră a lui Ștefan cel Mare din fața Palatului Culturii. Ideea ridicării statuii voievodului a aparținut lui Theodor Balș, care spera în 1856 să revigoreze patriotismul local împotriva demersurilor unirii. Gheorghe Asachi a fost cel care a schițat portretul domnitorului, bazându-se pe descrierile din Letopisețul Țării Moldovei și pictura din biserica Bădeuți. Fiind singura statuie în care domnitorul apare cu barbă, mai târziu istoricii au constat că motivul acestei erori a fost că barba domnitorului a apărut după restaurarea picturii. Itinerariul a continuat în interiorului Palatului Culturii, acesta a fost ridicat între 1906-1925, pe locul fostului palat domnesc. Edificiul a servit inițial drept Palat Administrativ și de Justiție. În interiorul muzeului de istorie regăsim o sală de judecată completă cu toate elementele utilizate în epocă. Continuând călătoria noastră, am admirat ruinele zidurilor fostului palat domnesc, expoziția de arme și uniforme medievale, expoziția de uniforme din epoca modernă. Ulterior am vizitat și expoziția culturii cucuteni și principalele săli ale palatului. 

A patra oprire a fost una extrem de importantă și cu o mare încărcătură istorică. Mănăstirea Sfinții Trei Ierarhi a fost ctitorită de voievodul Vasile Lupu între anii 1637-1639, ca necropolă domnească, reflectând aspirația ctitorului spre lumea bizantină. În biserică au fost aduse, în iunie 1961, moaștele Sfintei Parascheva care au fost strămutate în Catedrala Mitropolitană la 23 aprilie 1887. De asemenea, aici se află mormintele a doi mari domnitori: Dimitrie Cantemir și Alexandru Ioan Cuza. 

 Ultima oprire a fost la Catedrala Mitropolitană, acolo unde tinerii s-au închinat moaștelor sfintei Parascheva și au admirat măreția unei construcții realizată în perioada Regelui Carol I. Ideea înălțării unei biserici monumentale, la Iași, aparține domnitorului Mihail Sturdza, însă abia în anul 1880 mitropolitul Iosif Naniescu a pus a doua piatră de temelie și cu sprijinul autorităților lucrările s-au încheiat în anul 1887. Arhitectul Alexandru Orăscu a refăcut proiectul măreței biserici renunțând la imensa cupolă centrală. Pictura interioară a fost realizată de maestru Gheorghe Tattarescu. Sfințirea a avut loc la 23 aprilie 1887. 

Aducem mulțumirile noastre Primăriei Municipiului Tecuci pentru finanțarea acestui proiect educațional, partenerilor noștri de la Complexul Muzeal Național Moldova Iași care ne-au facilitat accesul gratuit în cele două muzee asigurându-ne și ghidajul. 

Sperăm ca acest proiect să continue deoarece înțelegerea istorie se poate face prin contact vizual cu patrimoniul cultural național mobil și imobil, iar istoria din manuale trebuie adusă la viață. 

Excelsior! 

 

Muzeul de Istorie „Teodor Cincu” 

 

Mai multe imagini AICI.   

You cannot copy content of this page