Proiect în derulare la CNAE Tecuci

 

Colegiul Național de Agricultură și Economie Tecuci anunță derularea mobilităților din cadrul proiectului cu titlul: „Formare în domeniul agriculturii sustenabile pentru viitorii fermieri români”. Proiectul face parte din Programul Erasmus+, Acțiunea-cheie 1: Mobilitatea persoanelor în scopul învățării, domeniul Formare Profesională – VET și se derulează pe o perioadă de 12 luni (16 august 2022 – 15 august 2023). 

Partenerul  de proiect (organizația de primire) este Jordbrugets  Uddannelsescenter Aarhus (Green Academy) Danemarca. 

 În perioada 7 – 23 noiembrie 2022 a avut loc prima mobilitate din proiect – un stagiu de pregătire practică la Green Academy Aarhus la care au participat 25 elevi din clasa a X a, domeniul de pregătire – agricultură. Scopul mobilității a fost de a oferi elevilor o alternativă validă pentru instruirea practică în vederea dezvoltării competențelor profesionale, competențelor transversale și a capacității de integrare într-un context european de lucru. Stagiul de formare profesională desfășurat în străinătate este recunoscut şi validat prin certificatele Europass Mobility și contribuie la formarea unor portofolii solide ale viitorilor absolvenţi, apreciate pe piaţa europeană a muncii. 

În perioada 5 – 9 decembrie 2022 s-a desfășurat mobilitatea profesorilor ce a constat în activități de observare la Liceul Green Academy în vederea dezvoltării capacității profesionale și a competențelor manageriale. Au participat patru cadre didactice de specialitate – profesori VET – domeniul agricultură și directorul adjunct al CNAE Tecuci. 

În perioada următoare vor mai avea loc două întâlniri online între profesorii CNAE Tecuci și profesorii Liceului Green Academy, Danemarca.  

Date contact: Coordonator proiect – Pisarciuc Carmen, telefon: 0236811133, e-mail: [email protected] .