Concurs de angajare la Spitalul municipal

 

Spitalul Municipal „Anton Cincu” Tecuci organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției de Medic specialist – specialitatea ORL în cadrul Cabinetului ORL – Ambulatoriu de specialitate integrat. 

Condiții specifice posturilor scoase la concurs: Diploma de licență în medicină; Stagiu de rezidențiat în specialitate finalizat în specialitatea postului; Examen medic specialist în specialitatea postului, certificat de membru în specialitatea postului, aviz de liberă practică în specialitatea postului. 

Calendarul de desfășurare a concursului este următorul: 

– Data limita pentru depunerea dosarelor – 24 mai 2023, ora 13 

– Susţinerea probei scrise – iunie 2023, ora 10 

– Susţinerea probei clinice/practice se va anunța în termen de două zile lucrătoare de la susținerea probei scrise. Data și ora probei practice/clinice se afișează odată cu rezultatele la proba scrisă la avizierul instituției și pe pagina de internet: www.spitaltecuci.com 

Relații suplimentare se pot obține de la Biroul RUNOS al Spitalului Municipal Anton Cincu Tecuci. Tel. 0236.812 440.  

Anunț concurs medic.