Posturi de asistent medical, șef birou și șofer

 

Primăria Valea Mărului organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale vacante de asistent medical generalist Compartiment Asistență Socială. 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei sunt: studii medii postliceale; vechime minim 10 ani. 

Concursul se va desfășura după calendarul următor: 

– 25 mai 2023, ora 16 – data limită pentru depunerea dosarelor; 

– 6 iunie 2023, ora 10 proba scrisă; 

– 9 iunie 2023, ora 10 – proba interviu. 

Informații suplimentare puteți obține la Primăria Valea Mărului, jud. Galați. Tel. 0236.863.400. 

Anunț concurs asistent medical. 

Primăria Nicoreşti organizează concurs pentru ocuparea unei funcţiei publice de conducere vacante de șef birou, Birou Financiar contabil și resurse umane. 

Condiţii de participare: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă – Domeniu de studiu Ştiinţe economice (Ramura de ştiinţă); studii universitare de master absolvite cu diplomă în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă; să fie numiţi într-o funcţie publică de clasa I; să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii; vechimea minimă în specialitatea studiilor – 5 ani. 

Concursul se va desfășura după calendarul următor:  

– 6 iunie 2023 – data limită pentru depunerea dosarelor; 

–  19 iunie 2023, ora 10 – proba scrisă;  

– Data și ora probei de interviu se va afișa ulterior. 

Relații suplimentare puteți obține la Primăria Nicorești, jud. Galați. Tel. 0236.867.021. 

Anunț concurs șef birou. 

Pe de altă parte, față de locurile afișate ieri Agenția Locală pentru Ocuparea Forței de Muncă Tecuci anunță un nou post vacant. SC Grigotec SRL Liești angajează șofer, studii medii. Tel. 0745.131.585 sau 0751.544.887.