Centru de zi pentru persoane vârstnice la Tecuci

 

În vederea asigurării persoanelor vârstnice dreptul la protecție socială Primăria Tecuci s-a angajat să promoveze direct sau în cooperare cu servicii publice ori private măsuri destinate să permită persoanelor vârstnice să rămână membri deplini ai societății cât mai mult timp posibil.  

În acest sens, astăzi, 19 iunie 2023, în ședința Consiliului Local Tecuci a fost aprobat proiectul privind „Reabilitare, modernizare, extindere și dotare clădire în vederea înfiinţării unui centru de zi pentru persoane vârstnice în Municipiul Tecuci, Județul Galați, prin Planul Național de Redresare și Reziliență”.  

Obiectivul general al investiției este de a oferi acces Ia serviciile de îngrijire pe termen lung, de calitate, pentru persoanele în vârstă prin intermediul unei rețele de centre de zi de asistență și reabilitare. Investiția va permite punerea în funcțiune a unei rețele de 71 de centre de servicii de zi care vor oferi asistență socială și servicii de reabilitare, iar fiecare va avea cel puțin o echipă mobilă care va furniza servicii de îngrijire personală Ia domiciliu pentru persoanele vârstnice dependente care nu se pot deplasa Ia centru.     

Serviciile comunitare asigurate persoanelor vârstnice în centrele de zi de asistență și recuperare sunt: servicii de îngrijire personală; servicii de recuperare / reabilitare (kinetoterapie, fizioterapie, psihoterapie, Iogopedie etc.); consiliere psihosocială și informare, consiliere juridică, socializare și petrecerea timpului Iiber; linie telefonică de urgență; acordare de alimente, ajutoare materiale; servicii medicale primare și de specialitate. Serviciile comunitare asigurate persoanelor vârstnice la domiciliu sunt: servicii de îngrijire personală; servicii de reabilitare și adaptare a ambientului – mici amenajări, reparații etc; kinetoterapie, fizioterapie, gimnastică medicală, terapie ocupațională, psihoterapie, psihoterapie, logopedie etc; servicii medicale sub formă consulațiilor și îngrijirilor medicale la domiciliu.   

Valoarea maximă eiigibilă a proiectului „Reabilitare, modernizare, extindere și dotare clădire în vederea înfiinţării unui centru de zi pentru persoane vârstnice, în Municipiul Tecuci, județul Galați” este în cuantum de 7.244.124,44 lei cu TVA, cheltuieli asigurate din PlanuI Național de Redresare și Reziliență.  

Amplasamentul Centrului de zi va fi în locul fostei Școli din cartierul Cernicari. Perioada de implementare a proiectului este 1 septembrie 2023 – 30 iunie 2026.