Ședință ordinară a Consiliului Local

 

Marți, 29 august 2023, la ora 16, Consiliul Local Tecuci este convocat în ședință ordinară la Sala Studio a Casei de Cultură. Pe ordinea de zi se află următoarele proiecte: 

1. Adoptarea procesului-verbal al ședinței extraordinare de îndată din 10.08.2023. 

2. Proiect de hotărâre nr. 158/22.08.2023 privind alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Tecuci pentru o perioada de trei luni (septembrie – noiembrie 2023).  

3. Proiect de hotărâre nr. 159/22.08.2023 privind aprobarea instituirii dreptului de uz și servitute de trecere în favoarea Societății Distribuție Energie Electrica România SA, pentru o suprafață de 25 mp de teren situat în municipiul Tecuci.  

4. Proiect de hotărâre nr. 160/22.08.2023 privind aprobarea instituirii dreptului de uz și servitute de trecere în favoarea Societății Distribuție Energie Electrica România SA, pentru o suprafață de 200,28 m2 de teren situat în municipiul Tecuci.  

5. Proiect de hotărâre nr. 161/22.08.2023 privind aprobarea repartizării unei locuințe sociale proprietatea UAT Tecuci.  

6. Proiect de hotărâre nr. 162/22.08.2023 privind aprobarea prelungirii contractelor de concesiune pentru terenurile destinate construirii de garaje și spații comerciale, terenuri aparținând Municipiului Tecuci.  

7. Proiect de hotărâre nr. 163/22.08.2023 privind modificarea Anexei nr. 2 la HCL nr. 76/18.06.2022, aprobarea actului aditional nr. 3 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare al Municipiului Tecuci încheiat cu Compania de Utilități Publice Tecuci SRL. 

8. Proiect de hotărâre nr. 164/22.08.2023 privind aprobarea rezultatului final la evaluarea anuala a managerului instituției publice de cultură Casa de Cultura Tecuci, subordonata Consiliului Local Tecuci – pentru activitatea desfășurată în perioada 05.08.2022-05.08.2023.  

9. Informări, interpelări, petiții.