Campanie națională: Verificarea centrelor de depozitare și comercializare a carburanților GPL

 

În perioada 28 august – 8 septembrie 2023 Inspecția Muncii, prin inspectoratele teritoriale de muncă, desfășoară Campania Națională pentru verificarea modului de respectare a prevederilor legale privind încheierea și executarea contractelor individuale de muncă și pentru verificarea modului în care sunt respectate cerințele minime pentru îmbunătățirea securității și protecția sănătății lucrătorilor.  

Sunt vizați angajatorii care desfășoară activități centrele de depozitare și comercializare a carburanților auto tip GPL  și anume: Comerț cu ridicata al combustibililor lichizi și gazoși ai produselor derivate – cod CAEN 4671; Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate – cod CAEN 4730. 

Obiectivele campaniei sunt: 

– Identificarea angajatorilor care nu respectă prevederile legale ce reglementează relațiile de muncă și luarea măsurilor care se impun pentru determinarea acestora să se conformeze dispozițiilor legale în materie; 

– Eliminarea neconformităților constatate, prin dispunerea de măsuri obligatorii pentru remedierea neconformităților și aplicarea sancțiunilor contravenționale corespunzătoare; 

– Creșterea gradului de conștientizare a angajatorilor și a lucrătorilor în ceea ce privește necesitatea respectării prevederilor legale în domeniile relațiilor de muncă; 

– Creșterea gradului de conștientizare a angajatorilor și a lucrătorilor în ceea ce privește necesitatea respectării prevederilor legale referitoare la sănătatea și securitatea în muncă pentru domeniile de activitate sus-menționate; 

– Eliminarea neconformităților constatate în domeniul securității și sănătății în muncă la angajatorii din domeniile de activitate vizate de campanie. 

Motivarea campaniei: 

Având în vedere obiectivele specifice ale Inspecției Muncii stabilite atât prin lege cât și prin Programul Cadru de Acțiuni al Inspecției Muncii pentru anul 2023 se impune intensificarea acțiunilor de control privind verificarea respectării prevederilor legale care reglementează relațiile de muncă și securitatea și sănătatea în muncă și în domenii în care se pot produce evenimente cu consecințe deosebite. 

De asemenea, având în vedere evenimentele grave care au avut loc în ultima perioadă, cu consecințe grave asupra sănătății și securității lucrătorilor, precum și asupra altor persoane aflate în apropierea localităților unde au avut loc astfel de evenimente considerăm necesară declanșarea unor acțiuni de control la angajatorii care desfășoară activitate în domeniile menționate. 

 

ITM Galați 

 

You cannot copy content of this page