ITM: Verificarea respectării securității și sănătății în muncă în domeniul construcțiilor

 

În perioada aprilie – noiembrie 2023 Inspectoratul Teritorial de Muncă Galați (ITM) desfășoară a doua etapă a campaniei naționale de verificare a modului de respectare a cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă la lucrările din domeniul construcțiilor, acțiune înscrisă în Program Propriu de Acțiuni al Inspectoratului Teritorial de Muncă pentru anul 2023 aprobat de Inspecția Muncii. 

Prima etapă a campaniei s-a desfășurat în lunile februarie – martie 2023 și a constat în mediatizarea, informarea și organizarea de dezbateri în cadrul I.T.M. Galați cu principalii dezvoltatori din județ cu activitate în domeniul construcțiilor. 

A doua etapă constă în verificarea modului de implementare a măsurilor necesare pentru asigurarea securității și sănătății lucrătorilor la angajatorii cu activitate în domeniul construcțiilor, prin acțiuni de control la aceștia. 

Astfel, în cursul trimestrului III, respectiv în perioada 1 iulie – 30 septembrie 2023 inspectorii de muncă din cadrul ITM Galați au verificat 30 angajatori. Au fost identificate 41 neconformități, au fost dispuse 41 măsuri și s-au aplicat 41 sancțiuni contravenționale dintre care 6 amenzi în valoare totală de 22.500 lei.  

Dintre cele mai frecvente neconformități constatate de inspectorii de muncă cu ocazia vizitelor de control în șantierele temporare de construcții menționăm: 

– neutilizarea de către lucrători a echipamentului individual de protecție în concordanță cu riscurile existente la locul de muncă; 

– neverificarea de către angajatori a modului în care lucrătorii utilizează echipamentul individual de protecție acordat; 

– neamenajarea corespunzătoare a locului de muncă  la înălțime, astfel încât să fie eliminat pericolul de cădere în gol; 

– utilizarea unor echipamente de muncă (ex. schele) care nu îndeplineau toate cerințele de securitate; 

– nesupravegherea activității de lucru la înălțime; 

– neasigurarea semnalizării de securitate și/sau sănătate la toate locurile de muncă din incinta șantierului; 

– nu a fost întocmită evidența zonelor cu risc ridicat și specific; 

– nu sunt elaborate instrucțiuni proprii  în domeniul securității și sănătății în muncă specifice tuturor activităților desfășurate  în șantierul temporar; 

– neefectuarea controlului medical  periodic  prin servicii de medicina muncii de către  toți lucrătorii; 

– instruirea neadecvată a lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă; 

– nu au fost desemnați și instruiți lucrătorii care aplică măsurile de prim ajutor, prevenirea și stingerea incendiilor și  evacuarea lucrătorilor în caz de pericol având în vedere mărimea unității și dispersia teritorială; 

– au fost identificate cabluri electrice de alimentare cu energie electrică pozate necorespunzător pe calea de acces, existând  astfel pericol de accidentare. 

Acțiunile de control vor continua în scopul verificării modului în care angajatorii respectă cerințele minime de securitate și sănătate în muncă pentru crearea unor locuri de muncă sigure și sănătoare în șantierele temporare. 

  

ITM Galați