Campanie Națională de supraveghere a pieței produselor industriale

 

Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Galați a desfășurat în al treilea trimestru al anului 2023 acțiuni de control în domeniul de supraveghere a pieței în cadrul Campaniei Naționale de supraveghere a pieței produselor industriale din domeniul de competență al Inspecției Muncii. 

În programul de control din al treilea trimestru al anului 2023 au fost introduse următoarele categorii de produse: echipamente individuale de protecție (mănuși, măști, combinezoane, măști de protecție, bocanci de protecție), malaxoare pentru beton sau mortar (betoniere) și explozivi de uz civil. 

Obiectivele controlului privind supravegherea pieței sunt: 

– Asigurarea respectării prevederilor legale privind evaluarea conformității produselor și condițiile de introducere a acestora pe piață; 

– Creșterea gradului de conștientizare al producătorilor, importatorilor și distribuitorilor de produse acoperite de directivele din domeniul de competență al Inspecției Muncii, privind necesitatea respectării legislației române în care s-au transpus directivele europene privind libera circulație a mărfurilor; 

– Asigurarea unui sistem eficient și efectiv de supravegherea pieței pentru produsele reglementate în temeiul legislației Uniunii Europene de armonizare. 

În trimestrul al treilea al anului 2023 inspectorii de muncă cu atribuții de control în domeniul supravegherii pieței din cadrul ITM Galați au efectuat vizite de inspecție la 19 agenți economici și au evidențiat în baza de date la nivel național 81 produse. 

De asemenea, în unitățile verificate, inspectorii de muncă au prezentat un material ce cuprinde informații de interes actual pentru cei implicați și au răspuns la întrebările sosite din partea angajatorilor sau reprezentanților acestora referitoare la aspecte privind activitatea de supraveghere a pieței.  

  

ITM Galați