Posturi de inspectori

 

Primăria Iveşti organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante de inspector clasa I grad asistent și inspector clasa I grad debutant, Compartimentele Monitorizare proceduri administrative și Comunicare și protecția datelor cu caracter personal. 

Condiţii de participare 

– inspector, grad debutant – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; Domenii de studiu – Ştiinţe sociale (Domeniul fundamental); Competenţe IT – Cunoştinţe Programare, Programarea calculatoarelor, în cadrul probei suplimentare, nivel de bază; nu se solicită vechime; 

– inspector, grad asistent – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; Domenii de studiu: Ştiinţe sociale (Domeniul fundamental); Competenţe IT – Cunoştinţe Programare, Programarea calculatoarelor, în cadrul probei suplimentare, nivel de bază; vechimea minimă în specialitatea studiilor – 1 an. 

Concursul se va desfășura după următorul calendar: 

– 13 noiembrie 2023 – data limită pentru depunerea dosarelor; 

– 29 noiembrie, ora 10 – proba IT; 

– 5 decembrie, ora 11 – proba scrisă; 

– data și ora probei de interviu se va afișa ulterior. 

Informașii suplimentare puteți obține la sediul Primăriei Iveşti, jud. Galați. Tel. 0735.513.610. 

Anunț concurs.