Post de informatician

 

Școala Gimnazială Nr. 1 Ungureni organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale, vacante, de informatician I (S), 0.5 normă, perioadă nedeterminată.   

Condiţii specifice: studii superioare sau postuniversitare; vechime necesară în specialitatea studiilor – 15 ani; adeverință din care să rezulte că nu a fost sancționat în ultimii 3 ani; experiență lucru în aplicația SIIIR; competenţe digitale (Word, Excel); configurare, administrare rețele de calculatoare; creare administrare pagini web, baze de date; cunoștințe avansate de operare pe calculator; abilitatea de a lucra independent și în echipă; abilităţi de comunicare şi relaţionare cu publicul; capacitatea de gestionare a timpului și a priorităților; disponibilitate pentru îndeplinirea altor sarcini, decât cele trasate prin fișa postului. 

Concursul se desfășoară după următorul calendar:  

–  17 noiembrie 2023, ora 12 – data limită pentru depunerea dosarelor; 

– 24 noiembrie, ora 10 – proba scrisă; 

– 24 noiembrie, ora 12 – proba interviu. 

Relaţii suplimentare puteți obține la sediul Școlii Gimnaziale nr. 1 Ungureni, com. Munteni, jud. Galați. Tel. 0236.832.362. 

Anunț concurs informatician.