Post de șef birou

 

Primăria Şendreni organizează concurs pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de șef birou, Birou Contabilitate, taxe și impozite.    

Condiţii specifice: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; domenii de studiu – Ştiinţe economice (Ramura de ştiinţă); studii universitare de master absolvite cu diplomă în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă; vechimea minimă în specialitatea studiilor – 5 ani. 

Concursul se desfășoară după următorul calendar:   

–  20 noiembrie 2023 – data limită pentru depunerea dosarelor;  

– 5 decembrie, ora 10 – proba scrisă;  

– data și ora probei de interviu se vor afișa ulterior.  

Relaţii suplimentare puteți obține la sediul Primăriei Şendreni, jud. Galați. Tel. 0236.707.300. 

Anunț concurs.