Post de consilier asistent

 

Primăria Fundeni organizează concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad asistent, Compartiment Financiar contabilitate impozite și taxe.      

Condiţii specifice: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; studii economice; vechimea minimă în specialitatea studiilor – 1 an.  

Concursul se desfășoară după următorul calendar:     

–  4 decembrie 2023 – data limită pentru depunerea dosarelor;    

– 14 decembrie, ora 10 – proba scrisă;    

– data și ora probei interviu se vor afișa ulterior.    

Informaţii suplimentare puteți obține la sediul Primăriei Fundeni, jud. Galați. Tel. 0236.821.091. 

Anunț concurs.