Post de consilier achiziții publice

 

Primăria Ivești organizează concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier achiziții publice, clasa I, grad principal, Compartiment Urbanism, cadastru și achiziții publice.       

Condiţii specifice: Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; Domenii de studiu – Ştiinţe sociale (Domeniul fundamental); Vechimea minimă în specialitatea studiilor – 5 ani; Competenţe IT – Cunoştinţe Operare, Concepte de bază ale tehnologiei informaţiei, în cadrul probei suplimentare, nivel mediu.   

Concursul se desfășoară după următorul calendar:      

– 5 decembrie 2023 – data limită pentru depunerea dosarelor;   

– 15 decembrie, ora 10 – proba IT;   

– 18 decembrie, ora 11 – proba scrisă;     

– data și ora probei interviu se vor afișa ulterior.     

Informaţii suplimentare puteți obține la sediul Primăriei Ivești, jud. Galați. Tel. 0236.834.700. 

Anunț concurs.