Alexandru Mironescu – „Contribuții fundamentale”

 

Acesta a fost titlul colocviului omagial organizat de Casa de Cultură, cu sprijinul Primăriei și Consiliului Local dar și a CNCH Tecuci. Manifestarea a fost deschisă de managerul Casei de Cultură, Cristian Gabriel Călugăru, făcând o succintă prezentare a marelui om de cultură Alexandru Mironescu acum, la împlinirea a 120 de ani de la naștere și 50 de ani de la plecarea în altă lume a acestuia.

Vorbitorul se oprește la anul 2010, atunci când la conducerea instituției se afla profesorul Viorel Burlacu care a pus bazele primei ediții a acestui colocviu de filosofie dedicat marelui om de cultură tecucean. Apoi, rolul de moderator a fost atribuit profesorului doctor Daniel Mazilu de la CNCH, care ne invită să ascultăm un mesaj transmis de către actorul Dan Puric în care ne vorbește de viața și activitatea marelui filosof tecucean aducând în final mulțumiri organizatorilor acestui eveniment și dedicat acestei mari personalități de valoare națională și chiar internațională.

 În continuare, profesorul Mazilu se bucură de faptul că la acest eveniment sala este plină și mulțumește elevilor de la Colegiul Național „Calistrat Hogaș” care au răspuns acestei frumoase inițiative. Prof. Mazilu dă citire mesajului familiei Mironescu de la Geneva și continuă prin a aminti de vizita făcută de el în anul 2010 la Geneva unde a cunoscut-o pe Ileana, nepoata marelui filosof, căreia i-a oferit un frumos buchet de flori de câmp, lucru ce a emoționat-o gândindu-se la meleagurile natale. Mulțumiri pentru organizarea acestui colocviu au venit și de la Paul Iavenco, soțul nepoatei lui Alexandru Mironescu. 

A urmat prezentarea comunicării „Doctoratele lui Alexandru Mironescu”. Prof. Mazilu precizează ce însemna în acel timp un Doctorat, subliniind faptul că pentru a-l obține era nevoie de două elemente – inteligență și bani. Și dacă Alexandru avea inteligență, bani nu prea avea fiind ajutat în acest sens de familie. Vorbitorul se oprește în continuare la primul doctorat – cel de la Sorbona – din anul 1929, în chimie, mai exact în Științe fizice – adică fizică și chimie, document în care la rubrica „Locul nașterii” apare Tecuci! Teza de doctorat avea 62 de pagini.

 Pentru cel de al doilea doctorat, cel în filosofie, Alexandru Mironescu a lucrat în perioada 1938-1940 la Iași și în perioada 1942-1943 la București. Nu există o dată certă la care a fost obținut cel de al doilea doctorat dar este cert faptul că l-a avut coordonator pe profesorul Ion Petrovici, atunci la Iași, perioada în care la conducerea Universității se afla Iorgu Iordan – deci o lucrare cu trei tecuceni. Și în perioada de la București, Al. Mironescu a continuat să îl aibă coordonator de lucrare pe Ion Petrovici. Teza de doctorat a purtat titlu „Limitele cunoașterii științifice” amintindu-se și de alte două lucrări „Certitudine și adevăr” și „Caiete filosofice”. 

În continuare, preot profesor dr. Bogdan Anistoroaei de la Seminarul Sf. Vasile Cel Mare din Iași a vorbit online despre „Alexandru Mironescu – poet filocalic”. Acesta începe prin a lămuri acești termeni trecând apoi la o analiză minuțioasă a activității de poet a lui Alexandru Mironescu. În finalul discursului, prof. Mazilu a mulțumit acestuia pentru participare.

 A urmat audiția dramaturgul Costin Manoliu de la Radio România, autor al scenariului radiofonic „Rugul aprins – Calea întru lăuntrul inimii” , în regia cunoscutului actor Dan Puric, lucrare prezentată în premieră la Tecuci. Dan Puric a fost și acea plăcută voce radiofonică ce a însoțit acest material.  

Luând apoi cuvântul dramaturgul Costin Manoliu începe prin a mulțumi  pentru invitația primită pentru a participa la acest eveniment, apreciind ce se realizează în acest sens la Tecuci, orașul marelui filosof. Ne spune că lucrează de 30 de ani la Radio și a realizat mai multe documentare, unul despre Daniel Sandu Tudor, dar s-a aplecat și spre activitatea lui Alexandru Codin Mironescu. Ne vorbește de cărțile marelui filosof „Floarea de foc” apărută în 1963 și „Calea Inimii”.

S-a continuat apoi, tot online, conferința profesorului dr. Sorin Lungu de la CNVA Galați, despre „Alexandru Mironescu – teolog al istoriei”.  

 În final, elevul Cristian Bostan de la CNCH Tecuci, a vorbit despre „Aforismele lui Alexandru Mironescu”. Înainte de a începe acesta să vorbească, prof. Mazilu a subliniat faptul că „Alexandru Mironescu nu are o lucrare specială despre aforisme, dar acestea se găsesc în operele lui la tot pasul. Mai ales, în lucrarea Floarea de foc”.

Din aforismele citate de elevul  Cristian Bostan, ne-am oprit la „Nu poate fi învățătură acolo unde nu este încredere” și „Omenia trebuie câștigată”.  

În concluzie, colocviul și-a atins pe deplin scopul dorit.

 

Iancu Aizic