Investiție de 43,5 milioane euro pentru lucrări hidrotehnice la Tecuci, menită să reducă riscul de inundații

  

Astăzi, 28 noiembrie, Sala Studio a Casei de Cultură Tecuci a găzduit conferința de presă a proiectului cu finanțare europeană „Reducerea Riscului la Inundații în municipiul Tecuci, județul Galați”. 

Au fost prezenți: Secretar de Stat al Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor – Adriana Petcu, Director Administrația Bazinală de Apă Prut-Bârlad – Șerban Chihaia, Director general adj. la Administrarea Națională a Apelor Române – Lazlo Barabas, Director departament Dezvoltare Investiții la Administrarea Națională a Apelor Române – Andra Negoi, reprezentant proiectant SC CONSITRANS SRL – Liliana Matei, reprezentantul Prefecturii Galați – Ciprian Manea, primarul municipiului Tecuci – Lucian Costin. 

Deschiderea conferinței a fost făcută de dir. Șerban Chihaia, urmat de secretar de stat Adriana Petcu. Astfel, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP), în parteneriat cu Administrația Națională „Apele Române” (A.N.A.R.) – Administrația Bazinală de Apă Prut-Bârlad au anunțat începerea execuției lucrărilor în cadrul proiectului „Reducerea Riscului la Inundații a municipiului Tecuci, județul Galați”. 

 Proiectul a fost propus spre promovare în cadrul POIM – Axa Prioritară 5 – Promovarea adaptării la schimbările climatice, a prevenirii şi a gestionării riscurilor, Obiectivul Specific 5.1 – Reducerea efectelor şi a pagubelor asupra populaţiei cauzate de fenomenele naturale asociate principalelor riscuri accentuate de schimbările climatice, în principal, de inundaţii şi eroziune costieră, care vizează promovarea acțiunilor orientate spre prevenirea principalelor riscuri accentuate de manifestările schimbărilor climatice, îndeosebi inundații și eroziune costieră, în vederea evitării pagubelor economice și pierderii de vieți omenești, precum și a conformării cu cerințele directivelor din sector.  

Au luat cuvântul și reprezentanții autorităților locale – subprefect Ciprian Manea și primarul Lucian Costin, ambii vorbind despre dezastrul de la inundațiile din 2007, despre cât de mult a fost afectat Tecuciul și nevoia unui astfel de proiect pentru a se pune la adăpost de inundații și a nu mai trece prin coșmarul inundațiilor. 

A urmat prezentarea proiectului printr-o proiecție video. 

Obiectivele specifice constau în: 

 Protecția unui număr de 34.871 locuitori, din care beneficiari direcți aproximativ 6100 persoane din municipiul Tecuci și comunele Nicorești și Buciumeni; 

Evitarea unor daune anuale medii de 13,707 mii euro provocate de evenimente hidrologice adverse, inclusiv de efecte negative provocate de schimbările climatice; 

Realizarea unui set de măsuri structurale, pentru asigurarea unui grad optim de protecție la inundații pentru municipiul Tecuci. 

Obiectivul general constă în reducerea riscului de producere a dezastrelor naturale cu efect asupra populației, a bunurilor materiale și a obiectivelor social-economice, prin implementarea unor măsuri non-structurale și structurale în vederea asigurării funcționării în siguranță a lucrărilor  hidrotehnice propuse. 

Obiectivul de investiție propus în proiectul „Reducerea riscului la inundații a municipiului Tecuci, județul Galați” va integra lucrări de protecție împotriva inundațiilor (lucrări de recalibrare de albie, lucrări de retenție a apei, de reabilitare / retehnologizare a stațiilor de pompare) în bazinul hidrografic al râului Tecucel, în zona localității Tecuci. 

Prin proiectul de investiție vor fi realizate următoarele: 

 Acumularea nepermanentă Tecucel (la cca. 1.3 km de podul DN24); 

Lucrări de regularizare râu Tecucel aval de acumulare; 

Recalibrare sector aval de acumulare – pod DN24, asigurarea secțiunii pentru tranzitarea undei cu probabilitatea de depășire de 0.5% – L=1.1 km; 

Recalibrare albie amenajată – sector DN24 – confluența cu râul Bârlad – L=4.6 km; 

Reabilitare și reechipare stații de pompare – SP1 și SP2; 

Plantare cordoane forestiere L = 3363 metri. 

Valoarea totală a contractului de finanțare este de 217.571.493,71 lei, din care valoarea cofinanțării U.E. este de 184.716.796,91 lei, echivalent cu 85% din valoarea totală eligibilă aprobată. 

La final, s-a făcut o vizită în teren pentru a se vedea lucrările demarate în cadrul acestei investiții.