ITM: Verificări la centrele rezidențiale de servicii sociale

 

În perioada 27 octombrie – 14 decembrie 2023, Inspecția Muncii, prin inspectoratele teritoriale de muncă, a desfășurat Campania Națională privind verificarea modului în care sunt respectate prevederile legale în domeniul relațiilor de muncă și în domeniul securității si sănătății în muncă.  

Vizate au fost centrele rezidențiale de îngrijire și asistență medico-socială pentru persoane vârstnice, bolnavi cronici în fază terminală (centre rezidențiale medico-sociale – cod serviciu sociale 8710 CRMS-I și centrele rezidențiale de îngrijiri paliative – cod serviciu sociale 8710 CRMS- II), centrele rezidențiale de îngrijire și asistență pentru persoane vârstnice (cămine pentru persoane vârstnice – cod serviciu social 8730 CR-V-I, locuințe protejate – cod serviciu social 8730 CR-V-III, centrele de tip respiro/centre de criză – cod serviciu social 8730 CR-V-II), centrele rezidențiale pentru persoane adulte cu dizabilități (cod serviciu social 8790 CR-D-l până la 8790 CR-D-VII), centrele rezidențiale pentru tineri în dificultate (centre multifuncționale – cod serviciu social 8790 CRT- I și centre de tranzit cod serviciu social 8790CR-II), centrele rezidențiale de îngrijire și asistență pentru persoanele fără adăpost, centrele rezidențiale de îngrijire și asistență pentru alte categorii de persoane în situație de dependență (centre rezidențiale de îngrijire și asistență persoane dependente cod serviciu social 8790 CR-PD-I și centre rezidențiale recuperare/reabilitare persoane dependente cod serviciu social 8790CR-PD-II). 

Campania a fost inițiată de către Inspecția Muncii la solicitarea Ministerului Muncii și Solidarității Sociale care a impus intensificarea acțiunilor de control privind verificarea respectării prevederilor legale care reglementează relațiile de muncă și securitatea și sănătatea în muncă în centrele rezidențiale de servicii sociale. 

Obiectivele Campaniei au fost: Identificarea angajatorilor care nu respectă prevederile legale care reglementează relațiile de muncă și luarea măsurilor care se impun pentru determinarea acestora să se conformeze dispozițiilor legale în materie; Eliminarea neconformităților constatate, prin dispunerea de măsuri obligatorii pentru remedierea neconformităților și aplicarea sancțiunilor contravenționale corespunzătoare în domeniile relațiilor de muncă și securității și sănătății în muncă; Creșterea gradului de conștientizare a angajatorilor și a lucrătorilor în ceea ce privește necesitatea respectării prevederilor legale în domeniile relațiilor de muncă și securității și sănătății în muncă. 

La nivelul județului Galați campania s-a derulat în colaborare cu Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Galați.  

Au fost efectuate controale, inclusiv în zilele de weekend, la 29 centre cu un număr de 631 angajați. 

În domeniul relații de muncă au fost identificate 9 neconformități pentru care au fost dispuse măsuri de remediere și aplicate 2 sancțiuni contravenționale reprezentând avertismente. Principalele deficiențe constatate au fost:

1. Nerespectarea prevederilor art. 137 din Legea nr.53/2003 republicată privind munca în repausul săptămânal

2. Nerespectarea prevederilor referitoare la evidența muncii și munca în timpul nopții, repaus săptămânal, zile de sărbători legale

3. Neacordarea voucherelor vacanță.

În domeniul securității și sănătății în muncă au fost identificate 8 neconformități pentru care au fost dispuse măsuri de remediere și aplicate 8 sancțiuni contravenționale reprezentând avertismente. Principalele neconformități constate au fost:

1. Utilizarea de substanțe și preparate chimice periculoase fără notificarea prealabilă a ITM

2. Lipsă autorizare ISCIR, ANRE

3. Instruirea deficitară a angajaților în domeniul securității și sănătății în muncă.

 

ITM Galați