Post de asistent medical

 

Primăria Fundeni organizează concurs pentru ocuparea postului de asistent medical generalist, specialitatea medicină generală, Cabinet medical școlar din cadrul Școlii Gimnaziale „Sfinții Trei Ierarhi” Hanu Conachi.      

Condiţii specifice: diploma de bacalaureat; diploma de școală sanitară postliceală sau echivalentă, sau diploma de studii postliceale prin echivalare; certificat de membru al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, vizat pe anul în curs; adeverința de participare la concurs, eliberată de OAMGAMR; asigurarea de răspundere civilă pentru greșeli în domeniul medical, în termen de valabilitate; nu se solicită vechime. 

Concursul se desfășoară după următorul calendar:      

–  22 februarie 2024 – data limită pentru depunerea dosarelor;     

– 4 martie – proba scrisă;     

– data și ora probei interviu se vor afișa ulterior.     

Informaţii suplimentare puteți obține la sediul Primăriei Fundeni, jud. Galați. Tel. 0236.821.091. 

Anunț concurs.