Șase ani fără regretatul poet Dionisie Duma

 

Pe data de 19 februarie 2018 se stingea din viață, pe un pat de la Spitalul Județean Galați, îndrăgitul poet tecucean Dionisie Duma.  

În fiecare an, după ce se sfârșește luna ianuarie și intrăm în februarie, gândul mă duce automat la bunul meu prieten Didi. Deși locuia pe o stradă paralelă cu strada Ștefan cel Mare, respectiv Căpitan Darbun, îi plăcea să se considere locuitor al celebrei Strada Mare, cunoscut de fiecare locuitor al acestei străzi, cu mulți fiind și prieten.  

 Dar, pe 19 februarie 2018, considerând că și-a încheiat toate socotelile pe această lume, a decis să plece în altă lume, alături de alți poeți prieteni, dintre care cel mai mult îl îndrăgea pe Nichita Stănescu, cu familia acestuia având chiar strânse legături. 

Da, Dionisie Duma, care era aici, în lumea noastră, membru al mai multor societăți literare cum ar fi „Societatea Culturală Junimea 90” Iași, Societatea Scriitorilor „Costache Negri” din Galați, Asociația Scriitorilor pentru promovarea realizărilor artistice ASPRA Galați, Uniunea Scriitorilor din Republica Moldova Chișinău, Fundația pentru Promovarea Culturii Balcanice și Europene „RIGAS FEROS – 2013”, Uniunea Scriitorilor din România și altele, se hotărăște să se înscrie acum în „Liga Scriitorilor din Altă Lume!”.  

Am acum, în fața mea, ultima lui carte intitulată „Un alt popas” – poeme, apărută atât în limba română cât și tradusă în italiană de poeta Ianuș Mirela Dinga, la Editura Opera Magna Iași, în anul 2017, carte care mi-a oferit-o cu următorul autograf -„Prietenului meu dintotdeauna, Iancu Aizic, cu dragoste și afecțiune nemărginită, Dionisie Duma Tecuci, miercuri 26 iulie 2017”.  

 Și cine putea atunci bănui că peste doar 6 luni el pleca de lângă noi în lumea pe care, în ultimul timp, și-o dorea. De fapt, primul capitol al cărții se intitulează „Meseria de a fi singur”. Gândul că el dorea să plece în altă lume îl găsim la poet și în lucrarea cu titlul „Poem Hibernal”. „Și vine-un frig dinspre Galați / Orbindu-mi ochii-ncercănați / Și ninge, ninge-ncrâncenat / Peste Tecuciul demodat / Pe strada Căpitan Darbun / Aleargă crivățul nebun / Simt că m-apropii de final / Și-nchei – Poemul hibernal!”. De fapt, edificator în acest sens este și prima strofă din poezia ce deschide această carte intitulată „Ruga”. „Mai spală-mă Iisuse de păcate / Iar eu, cu lacrimi Te-oi spăla pe față / Și du-mă, drept, spre dincolo de viață / Întru lumina zărilor curate”.  

Lui Dionisie Duma îi plăcea să îmi povestească de prietenia lui cu poetul Ioanid, lucru descris în finalul poemului „Inscripție în Letopiseț”. „Da, la Tecuci, a existat un POET – Dionis / Lumea îl cunoștea. El avea și un Prieten / IOANID, tot Poet. Și cândva, Sărmanul DIONIS și Bietul IOANID, se întâlneau și se puneau pe cântat!”.  

Cartea se încheie cu „Referințe Critice” în care semnează microcronici Laurențiu Ulici, Acad. Iorgu Iordan, Acad. C. Ciopraga, Constantin Trandafir, Ion D. Goia, Acad. Zoe Dumitrescu – Bușulenga, Daniel Corbu, Gh. Istrate, Teodor Codreanu, Adrian – Dinu Rachieru și Ion Roșioru. Personal, nu cunosc o altă carte și care să aibă atâtea cuvinte frumoase de la așa mari personalități. Lucrul acesta mă duce spre frumoasele versuri „Atâtea nume tainic adunate / Și toate pe-o singură carte!”.  

Și atunci mă simt îndreptățit să reproduc și cuvintele unui critic literar, cunoscător al activității literare tecucene care spunea că de la „Ștefan Petică până la Dionisie Duma, Tecuciul nu a avut un poet așa de valoros!”.  

La aflarea decesului din ziua de 19 februarie 2018 regretatul jurnalist gălățean Victor Cilincă de la cotidianul Viața Liberă, apropiat de viața cultural- literar tecuceană, scria în ziarul la care colabora – „Poetul Dionisie Duma a plecat la stele!”. Din articol, spicuim „Dionisie Duma rămâne în continuare unul din trubadurii cu vechi state întru-ale poeziei, cu un firesc aparte, cu rol aproape taumaturgic”.  

 Și încă un lucru ar mai trebui aici adăugat. În anul 2016, la Tecuci s-a prezentat pe scena Sălii „Ion Petrovici” spectacolul „Străini în noapte” – o piesă de Eric Assous – în traducerea și regia regretului mare artist Radu Beligan. Am reușit să îi iau și un interviu celebrului actor, interviu care a apărut în cartea mea „Table și tablete”. Atunci, celebrul actor a spus printre altele „Tecuciul va rămâne adânc înfipt în inima mea pentru trei lucruri: Primul, aici, în Tecuci, a lucrat și locuit un unchi al meu, Ionică Piersic. 2. Aici, la Tecuci, joc spectacolul «Străini în noapte» cu nr. 1.000 și acest lucru, nu se poate uita. Și 3, aici, la Tecuci, am un bun prieten, poetul Dionisie Duma pe care îl respect și la care merg acasă cu mult drag să depănăm frumoase amintiri. Cu mulți din prietenii lui poeți mă întâlnesc și le spun de poetul tecucean pe care toți îl apreciază”.  

Zilele trecute, am făcut, ca de obicei în ultimul timp, o vizită pe la casa la care a locuit, pe strada Cpt. Darbun. Prin prietenul nostru comun, Daniel Andrei, am reușit să-mi îndeplinesc promisiunea făcută marelui poet, de a completa placa de marmoră pe peretele clădirii casei cu anul decesului – 2018. Mormântul poetului, tot prin grija noastră, se află acum curat, cu gardul metalic proaspăt vopsit în negru și cu iarbă tăiată în jur.  

Ne rugăm cu toții ca Dumnezeu să îl aibă în pază veșnică. Pentru mine, el trăiește în continuare!   

  

Iancu Aizic