Dotări pentru învățământul tecucean de peste 2,8 milioane euro

 

Astăzi, 30 aprilie 2024, la Sala Studio a Casei de Cultură a avut loc conferința de lansare a proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice şi echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar şi a unităților conexe din Municipiul Tecuci, județul Galați”, cod F-PNRR-Dotari-2023-5928.  

Proiectul, implementat de Primăria Tecuci, este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Pilonul VI. Politici pentru noua generație, Componenta 15-Educație, Apelul de proiecte: Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe 

 Primarul Lucian Costin, împreună cu echipa de implementare a acestui proiect au vorbit publicului, în speță cadre didactice ale unităților de învățământ din Tecuci, despre obiectivul general al proiectului, care constă în creșterea calității și diversificării actului educațional prin îmbunătățirea infrastructurii și a dotării unităților de învățământ din Municipiul Tecuci prin dezvoltarea unui ecosistem digital de educație și de formare în vederea reducerii decalajelor în învățământ, pentru asigurarea unui proces educațional la standarde europene prin digitalizarea  actului educațional indiferent de ciclul de educație. 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:  

– Infrastructura educațională îmbunătățită a unităților de învățământ pre-universitar din Municipiul Tecuci pentru 4 grădinițe cu personalitate juridică și 9 structuri, 7 școli gimnaziale (7 cu personalitate juridică și o structură) și 4 licee prin dotare cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale; 

– Îmbunătățirea calității condițiilor de muncă pentru 497 cadre didactice din învățământul pre-universitar din Municipiul Tecuci; 

– Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ; 

– Echiparea laboratoarelor informatice din școlile de educație și formare; 

– Asigurarea dotărilor pentru sălile de clasă preuniversitare și laboratoarele/atelierele școlare; 

– Echiparea atelierelor de practică din unitățile de învățământ profesionale și tehnice. 

Grupul țintă vizat de proiect este de 7703 persoane din care 7206 sunt preșcolari/școlari și 497 cadre didactice.  

 Proiectul este gestionat de Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării denumită în continuare (UEFISCDI), în numele și pentru Ministerul Educației, în calitate de agenție de implementare a proiectelor privind investițiile încredințate în baza Acordului de implementare pentru apelul „Dotarea echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe”. 

Valoarea totală a proiectului  este de 14.033.978,85 lei cu TVA, din care valoarea eligibilă din PNRR este în cuantum 11.793.259,50 lei, valoarea TVA eligibil aferentă este de 2.240.719,35 lei, iar valoarea sumelor neeligibile este de 23.800,00 lei cu TVA. Cheltuielile neeligibile sunt asigurate din bugetul local al Primăriei Municipiului Tecuci. 

Durata de implementare a proiectului este de 16 luni, în perioada 24.08.2023-31.12.2024.