Comemorarea eroilor în Tecuciul interbelic 

  

În perioada interbelică, una dintre cele mai importante sărbători naționale pentru locuitorii orașului Tecuci era Ziua Eroilor. Conform Decretului-lege nr. 1693 din 4 mai 1920, comemorarea eroilor căzuți în război avea loc cu ocazia Zilei Înălțării Domnului Iisus Hristos, și era „serbată în toate comunele ţării printr-un parastas, prin procesiuni şi serbări cu caracter naţional şi patriotic”. 

Responsabilitatea organizării și cinstirii eroilor revenea Societății „Mormintele Eroilor căzuți în Război”, care ulterior a devenit Societatea „Cultul Eroilor”. La 1 august 1940, această organizație a fost redenumită „Așezământul Național Regina Maria”. 

Anual, Ministerul de Interne comunica prefecturilor data la care se va celebra Ziua Eroilor și oferea instrucțiuni detaliate privind desfășurarea ceremoniilor, bazate pe hotărârile Societății „Mormintele Eroilor căzuți în Război”. 

Despre modul în care erau organizate aceste ceremonii în Tecuci, aflăm detalii din presa vremii. Astfel, în 1935, „încă din zorii zilei de 6 iunie, o mare mulțime de cetățeni, elevi și eleve, îmbrăcați în pitorești costume naționale, se concentrau spre punctele fixate în program, spre Grădina Publică a orașului. De la cele șase biserici din localitate, preoții în odăjdii, cu prapuri purtate de soldați și urmați de corurile respective, în procesiuni, se îndreptau spre locul de întâlnire, unde la ora 9 se aflau sosite toate autoritățile, șefii și conducătorii instituțiilor publice, diferite societăți culturale și patriotice, școlile, armata etc. După depunerea coroanelor pe morminte, au ținut cuvântări: din partea armatei, colonelul Gheorghe Pața, comandantul Regimentului 24 Infanterie, care a vorbit despre eroismul legendar al românilor; din partea școlilor, domnul Iancu Popovici, revizor școlar al județului Tecuci; iar din partea clerului, preotul C. Marin”. 

Conform unui articol publicat în ziarul „Universul” din 10 iunie 1935, un serviciu similar a avut loc și la cimitirul evreiesc, cu participarea reprezentanților autorităților civile și militare. Defilarea trupelor s-a desfășurat chiar în fața mormintelor eroilor, care erau perfect îngrijite. Pe fiecare mormânt erau plantate flori, iar pe cruci erau gravate numele eroilor și unitățile în care au luptat. În cursul serii, s-a organizat o retragere cu torțe. 

Toate ceremoniile „pentru pomenirea de-a pururea a marelui număr de eroi morți pentru înălțarea patriei s-au săvârșit printr-o înălțătoare manifestație de respect și admirație față de acei ce, prin jertfa lor, ne-au lăsat moștenire «România Mare» de azi”. 

Prin „Programul serbării naționale – Ziua Eroilor – Înălțarea Domnului – 18 mai 1939”, prefectul județului Tecuci, colonelul Gheorghe Pața, și primarul orașului Tecuci, colonelul Nicolae Ionașcu, îi înștiințau pe locuitorii orașului despre importanța participării la această comemorare. În mesajul lor se sublinia: „O înaltă și sfântă datorie ne obligă pe toți – cu mic cu mare – să participăm cu tot sufletul, spre a da acestei zile mari și sfinte, caracterul de strălucire și frumusețe pe care o merită. Este datoria noastră să sărbătorim și să păstrăm veșnic în conștiința generațiilor actuale și a celor ce vor urma după noi, Cultul Eroilor morți pentru apărarea și înălțarea Patriei”. 

Potrivit corespondenței trimise din Tecuci pe 20 mai către redacția ziarului „Universul”, ceremoniile au început la ora 10 dimineața cu un Te Deum la biserica „Sfântul Nicolae”, catedrala orașului. Acesta a fost oficiat de un sobor de preoți, avându-i în frunte pe părintele protoiereu Lucian și părintele Nicolae Conduratu. După încheierea Te Deum-ului, întreaga asistență s-a deplasat la construcția noii catedrale, situată în Grădina Publică, unde a avut loc un serviciu religios. De acolo, participanții au pornit spre Cimitirul Eroilor. 

 „Convoiul a fost condus de șase călăreți sub comanda străjerului Goțescu, urmați de soldați care purtau pe brațe coroanele destinate mormintelor eroilor. Clerul, format din opt preoți ortodocși, a fost urmat de școala de cântăreți și de ofițeri, printre care s-au numărat generalul Glogojanu, colonelul Pața, prefectul județului, colonelul Ionașcu, primarul orașului, și domnul Georgescu, prim-președintele Tribunalului Tecuci, împreună cu procurorul Roman. Garda F.R.N., sub conducerea colonelului Bădescu, grădinițele de copii, școlile primare, liceul de fete, străjerii liceului cu drapel, centrul de aviație, Regimentul 24 Infanterie cu muzică și drapel, Regimentul 5 Artilerie cu drapel, fiecare companie având câte o coroană de flori naturale, au completat procesiunea. La cimitir, după oficierea slujbei religioase de pomenire a celor căzuți pe câmpul de luptă, au urmat câteva discursuri rostite din partea bisericii și armatei”. 

În 1942, Ziua Eroilor a fost sărbătorită pe data de 14 mai. La Tecuci, ceremoniile de comemorare s-au desfășurat „într-un cadru înălțător și patriotic”.  Acestea au început la ora 9:30, în piața orașului, pe o estradă special amenajată, a început slujba religioasă oficiată de preotul protoiereu A. Lucian. Autoritățile locale au fost reprezentate de colonelul Gheorghe Dănilă, prefectul județului, colonelul Nicolae Ionașcu, primarul orașului, colonelul M. Voicu, Nicolae Teodorescu, șeful poliției, I. Roman, șeful parchetului tribunalului Tecuci, N. Vasiliu, procuror, I. Măcrineanu, I. Teodorescu, judecători, D. Stănciulescu, auditor financiar și alte personalități locale. 

La ora 10, toți cei prezenți au îngenuncheat și au păstrat două minute de reculegere în memoria eroilor căzuți la datorie. După încheierea slujbei religioase, a urmat o procesiune condusă de preoți și oficialități, la care au participat școlile, premilitarii și trupele. Aceștia au parcurs străzile orașului până la cimitirul eroilor, unde a avut loc o nouă slujbă religioasă. 

La cimitir, numele tuturor eroilor regimentelor din localitate care au murit pentru patrie au fost citite cu solemnitate. Locotenent-colonelul Doraș a ținut un discurs de „de preamărire a jertfei celor căzuți”, subliniind importanța lor pentru națiune. Evenimentul s-a încheiat cu depunerea de coroane de flori pe mormintele eroilor. 

Ziarul „Universul” relata că, în data de 3 iunie 1943, Ziua Eroilor a fost comemorată la Tecuci printr-o ceremonie deosebit de fastuoasă. De la ora 9 dimineața, trupele garnizoanei, împreună cu elevii școlilor secundare și primare, îmbrăcați în costume naționale, s-au adunat în piața orașului, decorată cu drapele și flori. Reprezentanții autorităților civile și militare, inclusiv colonelul  Gheorghe Dănilă, prefectul județului Tecuci și  colonelul Nicolae Ionașcu, primarul orașului, au luat loc pe o estradă special amenajată. 

 Slujba religioasă a fost oficiată de un sobor de preoți, conduși de preotul protoiereu A. Lucian, cu răspunsurile date de corul catedralei „Sf. Nicolae”. După slujba din piața orașului, adunarea s-a deplasat pe străzile Carol, Sf. Dumitru și Ecaterina Teodoroiu, până la Cimitirul Eroilor, unde a avut loc o a doua slujbă religioasă. Lista eroilor căzuți pentru patrie a fost citită cu solemnitate. 

Preotul protoiereu A. Lucian și colonelul Nicolae Ștefănescu, reprezentant al armatei, au susținut discursuri subliniind importanța zilei. Ceremonia s-a încheiat cu defilarea trupelor în fața monumentului eroilor, ridicat în acel an.  

Așa cum reiese din aceste relatări, este evident că trebuie să ne cinstim eroii așa cum o făceau tecucenii secolului trecut, cu pioșenie, respect și mândrie. Patriotismul sincer al înaintașilor, manifestat cu entuziasm la fiecare comemorare a eroilor, ar trebui să fie un exemplu pentru cei de astăzi, care tind să uite să-și prețuiască valorile și trecutul. 

  

Daniel Bradea