Alt concurs pentru funcţia de director

d60df-primaria-tecuci U.A.T. Municipiul Tecuci organizează concurs pentru ocuparea postului contractual de Director, Direcţia Servicii Publice, perioadă nedeterminată.

Condiţii specifice:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul stiinţelor inginereşti;

– să aibă minim 9 ani vechime în muncă;

– cunoştinţe minime de calculator.

Concursul se va desfăşura la sediul U.A.T. Municipiul Tecuci din Tecuci, str. 1 Decembrie 1918, nr. 66, astfel:

– proba scrisă în data de 18 aprilie 2017, ora 10;

– interviu în data de 20 aprilie 2017, ora 10.

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 10 zile lucrătoare de la aflare, la sediul instituţiei (6 aprilie2017).

Relaţii suplimentare se pot obţine de la sediul UAT Municipiul Tecuci din Tecuci, str. 1 Decembrie 1918 nr. 66, tel. 0372.364.111, Comp. Resurse Umane, SSM.

Amănunte privind bibliografia precum şi actele necesare pentru dosarul de concurs pot fi consultate AICI.

One thought on “Alt concurs pentru funcţia de director

  1. pai la secretar de municipiu cere 3 ani vechime si la director de salubritate 9 ani vechime?

Comments are closed.