Profesionalism și eleganță la Liceul Tehnologic „Ovid Caledoniu”

 Liceul O. Caledoniu Tecuci (6)Unitatea noastră școlară a organizat și găzduit în data de 28.03.2018 concursul local Coafuri de seară şi machiaj aferent”, editiția a II-a, din cadrul proiectului „Caledonia Style”.

Proiectul local „Caledonia Style” are drept scop îmbogățirea și consolidarea cunoștințelor de specialitate, antrenarea elevilor de școală profesională și liceu într-o competiţie deschisă, bazată pe activități practice.

 Liceul O. Caledoniu Tecuci (1)Activitatea  constituie un bun prilej pentru diseminarea şi promovarea experienţei curriculare şi extracurriculare a elevilor şi a cadrelor didactice, precum şi pentru identificarea posibilităţilor de realizare a  unor colaborări şi parteneriate valoroase.

La această activitate, organizată de  prof. Radu Ionela și M. instr. Istrati  Maranda, au participat elevi și profesori de la Liceul Tehnologic „Ovid  Caledoniu” Tecuci,  Liceul Tehnologic „Anghel Saligny” Galați, Liceul Tehnologic „G.G. Longinescu” Focșani, Liceul Tehnologic „Paul Bujor” Berești, domeniul Estetica şi igiena corpului omenesc.

 Liceul O. Caledoniu Tecuci (7)Concursul a cuprins două secțiuni: Coafuri de seară și  Machiaj aferent coafurii de seară, ce au urmărit aplicarea competențelor dobândite în cadrul modulelor studiate și promovarea competiției ca motivație pentru performanță.

Fiecare elev a susținut  în cadrul concursului una sau două probe practice, în funcție abilitățile acestuia. Astfel un elev a avut posibilitatea să realizeze coafură și machiaj sau doar una din aceste probe. Elevii participanti la concurs au fost însoțiți de profesorul coordonator.

 Liceul O. Caledoniu Tecuci (2)Activitatea s-a desfășurat  în laboratorul de estetică sub supravegherea permanentă a membrilor comisiei de organizare  și  jurizare ce a fost  constituită din foști elevi ai Liceului Tehnologic „Ovid  Caledoniu”, domeniul  Estetica şi igiena corpului omenesc, acum lucrători în saloane de estetică, unii chiar deținători ai acestora, după cum urmează: Alexandru Lavinia, Ilie  Roxana și Iftimie Claudiu.

Evaluarea lucrărilor s-a făcut după un barem prevăzut într-o fișă de jurizare, după criterii ce urmăresc :

Liceu Tecuci-Amenajarea ergonomică a locului de muncă ;

-Respectarea normelor de igienă, protecția muncii, PSI ;

-Selectarea resurselor necesare în funcție de lucrarea executată;

-Respectarea etapelor și tehnicilor de lucru;

-Finisarea, aspectul final al lucrării;

-Raportarea lucrării la tema concursului;

-Adaptarea lucrării la caracteristicile clientei;

-Creativitate și ingeniozitate în alegerea și realizarea coafurii și machiajului.

 Liceul O. Caledoniu Tecuci (5)Modele au fost eleve ale liceului organizator.

La finalul  probelor a avut loc parada  lucrărilor și apoi festivitatea de premiere oficiată de către director  Trofin Veronica Ionela  și  director adjunct Butunoiu Dana Elena.

În susținerea activitătii a avut un rol  important  S.C. Fast Food Bulevard din Tecuci, care a asigurat masa elevilor și profesorilor participanți.

 

Prof. Radu Ionela, M. instr. Istrati Maranda