Săracii oameni bogaţi!

În goana după salarii obscene primarii de pe întreg teritoriul ţării au reuşit să blocheze activitatea unităţilor administrative din care fac parte. Primarul Municipiului Tecuci nu putea sta deoparte.

Şi totuşi, ce indemnizaţie are C.C. Hurdubae?

Din „Transparenţa veniturilor salariale”, document publicat de site-ul primăriei în data de 29 martie 2018, aflăm că salariul de bază al primarului este de 12.350 lei. Asta înseamnă peste 123 milioane lei vechi.

Să nu uităm sporurile!

La cuantumurile salariale pe care le primesc cei din Primărie se adaugă şi sporuri, în procent de 10% -20% pentru condiţii vătămătoare şi spor de vechime.

Să zicem că primarul primeşte 10% spor pentru condiţii vătămătoare şi 5% spor de vechime. Sporul de 15% din salariul de bază este de 1.852,5 lei. În acest moment indemnizaţia lui C.C. Hurdubae a ajuns la 14.202,5 lei, adică peste 142 milioane lei vechi.

Este mult, este puţin? Nu ştim. Dar sporurile nu se opresc aici.

În 6 decembrie 2017 a fost emisă OUG nr. 91/2017 pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 492 din 28 iunie 2017, se modifică şi se completează după cum urmează:

  1. La articolul 16, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 16

(2) Indemnizaţiile lunare ale preşedinţilor şi vicepreşedinţilor consiliilor judeţene şi primarilor şi viceprimarilor unităţilor administrativ-teritoriale care implementează proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile se majorează cu până la 25%.

Aşadar primarul nostru mai primeşte încă 25% din salariul de bază pentru implementarea proiectelor europene. Adică încă 3.087,5 lei.

Dacă tragem linie, indemnizaţia primarului Municipiului Tecuci este de 17.290 lei, lunar. Asta înseamnă peste 172 milioane lei vechi.

Şi iarăşi vin şi vă întreb: Este mult, este puţin? Căci noi n-avem de unde să ştim.

Apropo, voi cum vă descurcaţi cu salariul minim pe economie? Fiindcă, uite, primarul municipiului nu prea dă semne că se descurcă cu 172 de milioane.