Floarea albastră a Culturii Române

 

Acesta a fost titlul ciclului de manifestări organizate de Biblioteca Municipală „Ștefan Peticăˮ din Tecuci, dedicate împlinirii a 169 de ani de la nașterea poetului nostru național Mihai Eminescu. Manifestarea desfășurată în ziua de 15 ianuarie la Galeria Helios a ținut să omagieze cu această ocazie și Ziua Culturii Naționale. 

 La manifestare au fost prezenți, pe lângă numeroase pesonalități tecucene, și elevi de la Liceul Elena Cargiani dar și de la Colegiul Calistrat Hogaș din Tecuci, însoțiți de dirigintă, prof. Viorica Tiron. De fapt, până la începerea activității, aceștia  au pus în pieptul participanților cocarde cu aceste eveniment. 

Prima parte a activității, a fost deschisă de managerul bibliotecii, Ionica Nasie, prefațând acest eveniment și amintind de faptul că marele nostru poet a îndeplinit și funcția de bibliotecar la Iași. Vorbitoarea a amintit faptul că  sărbătorim și Ziua Culturii Naționale, mulțumind apoi profesorului Vladimir Radu pentru colaborarea permanentă cu Biblioteca și invitându-l să ia în continuare cuvântul.

Profesorul Radu mulțumește pentru aprecieri spunând că adevăratul loc al oamenilor de cultură este și aici, la bibliotecă. Conferința pe care profesorul Radu a pregătit-o pentru acest moment festiv, cu adevărat omagial, a purtat titlul „Timp, Spațiu, Univers și Creație – Concepte științifice și filosofice moderne în imaginarul poetic eminescianˮ. 

 Vorbitorul ne reamintește faptul că Eminescu nu a scris numai poezie și cântece, el a fost și un iscusit culegător de folclor, dar s-a apropiat foarte mult și de poezia filosofică, tema atinsă și de mulți alți poeți, dar el remarcându-se, poate mai mult decât ceilalți, prin faptul că a pătruns mai mult în spațiu, timp, univers și creativitate. În acest sens, vorbitorul  ne prezintă câteva aspecte din „Studiul asupra acestor elementeˮ realizat de Petre Osiceanu, cercetător științific principal la Institutul de Fizică al Academiei Române. 

Să nu uităm că Eminescu nu poate fi considerat, totuși, om de știință. La vârsta de 19-20 de ani, îl găsim la Viena, un mare oraș al culturii, student auditor la mai multe facultăți, audiind teme cât se poate de diverse. Trebuie să reamintesc aici, spune profesorul Radu, că la moartea poetului, oamenii de știință i-au studiat creierul care avea 1.400 de grame fără encefal. Eminescu era prezent și la cursuri de fizică și participa chiar și la disecții.

 Profesorul Radu analizează apoi poezia „La steauaˮ, vorbind apoi de termeni ca „Tinerețe fără bătrânețeˮ și „Viață fără de moarteˮ. În continuare, analizează cu multă atenție pasaje întregi din „Luceafărulˮ dar și din „Scrisoarea Iˮ, din ciclul lui de scrisori care pentru început au fost numite „Satireˮ, oprindu-se apoi și la poezia „Memento Moriˮ. Sunt redate apoi de vorbitor citate despre opera lui Eminescu rostite de Tudor Vianu. 

Profesorul Vladimir Radu își încheie frumoasa pledoarie spunând că dacă englezii îl au că model pe marele Williams Shakespeare, francezii pe Voltaire, rușii pe Pușkin, noi trebuie să ne mândrim cu Eminescu!

 În final a fost invitat să ia cuvântul primarul municipiului, Cătălin Hurdubae, spunând printre altele că dacă azi sărbătorim împreună ziua Culturii și ziua marelui poet, ar fi bine să fim și în viață mai uniți: „Mă bucur că avem în municipiul nostru oameni de mare valoare, cum l-am ascultat azi cu deosebită plăcere și bucurie pe profesorul Vladimir Radu cu o expunere foarte reușităˮ. 

Apoi, cei prezenți s-au deplasat la statuia marelui poet din Parcul central, depunându-se coroane de flori. 

 Cea de a doua parte a manifestării, a fost deschisă de managerul bibliotecii, Ionica Nasie care ne informează că pentru această activitate au fost invitați câțiva din membrii Cenaclului literar „Calistrat Hogașˮ din Tecuci.

Prof. scriitor Constantin Oancă, începe prin a mulțumi conducerii bibliotecii pentru invitația făcută, continuând cu o interesantă incursiune în viața și activitatea marelui poet, încheind cu frumoasele cuvinte conform cărora „toate acestea trebuiau să poarte un numeˮ și oricum, conform tuturor statisticilor, Eminescu este cel mai apreciat dintre români, el având locul bine stabilit în istoria țării. Scriitorul C. Oancă încheie spunând că poezia poate fi scrisă sau nescrisă, dar, cu siguranță, cea mai frumoasă poezia este Viața!

 Invitat în continuare să ia cuvântul, poetul Dan Vîță, președintele cenaclului literar, începe prin a ne vorbi de marele poet spunând că noi, acum, suntem, mai mult sau mai puțin, demni de a fi urmașii lui, reproducând cuvintele lui Petre Țuțea conform cărora Eminescu poate fi numit Românul Absolut.

Dan Vîță încheie prin a spune că azi, 15 ianuarie 2019, la orele 11, Cenaclul literar „Calistrat Hogașˮ a fost prezent la o întâlnire cu elevii claselor a XI-a și a XII-a de la CNSH, o întâlnire foarte reușită, elevii bucurându-se pentru acest lucru și apropiindu-se și mai mult de frumusețea poeziei. 

 În continuare, a luat cuvântul scriitorul Tănase Dănăilă, care după ce a vorbit despre valoarea operei lui Eminescu, a lecturat poeziile „Nostalgieˮ și „Spovedanieˮ.

Scriitorul Vasile Ghica spune că nu toate popoarele își sărbătoresc anual, și poate bianual, poeții și scriitorii de valoare, așa cum facem noi, unii mărginindu-se doar la perioade rotunde, semnificative de timp. Continuă, vorbind de Eminescu, amintind vorbele lui Garabet Ibrăileanu care spune că Eminescu era „asemeni unui munte într-o întinsă câmpieˮ.

 Profesorul Ghica ne reamintește și faptul că un scriitor nu este doar acela care scrie, el trebuie să fie citit, îndemnând publicul, în special elevii, să citească cât mai mult. De altfel, intervenind în discuție, poetul Dan Vîță ne spune, pe drept, că în ultimul timp, Eminescu este mai mult citat decât citit.

În continuare a luat cuvântul și a citit din poeziile lui poetul Adrian Răcaru, urmat de poeta Violeta Mândru. Au mai citit din lucrările lor poeții Mircea Cojocaru, Aurel Scarlat și Săndel Stamate. 

 Foarte apreciat a fost și grupul de elevi de la Școala „Iorgu Iordanˮ care au citit frumoase poezii, unele realizate chiar de profesoara lor Ecaterina Jalbă, prezentă cu ei la această activitate. Și Club Art Tecuci, a fost prezent la această festivitate prin copii pregătiți și însoțiți de profesoara Nicoleta Chiscop.

Și astfel s-a încheiat o nouă și frumoasă activitate, realizată de Biblioteca tecuceană, pentru a cinsti cele două mari evenimente, nașterea marelui poet național și Ziua Culturii Naționale. 

 

Iancu Aizic

 

 

One thought on “Floarea albastră a Culturii Române”

  1. Băi dar voi nu vedeți cum arată statuia lui Eminescu din parcul central? Este plină de crăpături și murdară inclusiv găinaț de la ciori. Chiar nu vă este puțin rușine să vă prezentați și anul ăsta cu ea tot așa? Bine că l-ați pus pe marele poet Militici să recite poezii. Ce este adevărat tot nepereche este și ăsta.

Comments are closed.