De-a alba-neagra cu Planul Urbanistic General al Municipiului Tecuci

 

În data de 13 martie 2019, Primăria Tecuci anunţa o Dezbatere publică privind Actualizare Plan Urbanistic General Municipiul Tecuci.

Cetăţenii municipiului Tecuci sunt invitaţi să consulte documentele privind propunerile de Actualizare a Planului Urbanistic General (PUG) şi să transmită observaţii şi propuneri asupra acestor documente în perioada 15 martie – 30 aprilie 2019.

Publicul este invitat să participe la prezentarea şi dezbaterea propunerilor la sediul Primăriei Tecuci, în data de 20 mai 2019, la ora 10.

Planul Urbanistic General al Municipiului Tecuci

Într-un raport de specialitate emis în data de 18 octombrie 2018 de arhitectul şef al Primăriei se face referire la acest PUG:

„La ora actuală documentaţiile urbanistice în vederea actualizării Planului Urbanistic General al municipiului Tecuci sunt în curs de elaborare, fiind contractate servicii de proiectare cu o firmă specializată”.

În informaţiile oferite de site-ul Primăriei Tecuci nu se regăsesc date privind costurile acestor servicii de proiectare sau Hotărârea CL în care aceste costuri au fost aprobate.

PUG-ul a fost afişat pe site, însă a fost retras după numeroase critici în care cititorii semnalau neconcordanţe în datele prezentate, precum şi carenţe în utilizarea limbii române. 

Planul Urbanistic General al Municipiului Tecuci, aşa cum a fost afişat iniţial, poate fi consultat AICI.