O dezbatere cu cântec: Indexarea impozitelor și taxelor locale

 

Joi, 25 aprilie 2019, ora 16, în Sala de ședințe a Primăriei va avea loc dezbaterea publică privind „Indexarea impozitelor și taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei”.

Recomandările scrise ale cetăţenilor cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice, vor fi depuse până la data de 22 aprilie 2019, la sediul Primăriei Municipiului Tecuci, în cadrul Serviciului Venituri şi Executare Silită, cam. 25, transmise la nr. de fax 0236.816.054, sau în format electronic la adresa de e-mail [email protected] .

Administraţia se ascunde în spatele unei legi din 2015

Într-un comunicat postat aseară Primăria Tecuci ne informează:

 „Conform art. 491, alin.(1) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, există obligativitatea ca până la 30 aprilie să fie aprobată, prin Consiliul local, indexarea cu rata inflației stabilită pentru anul precedent”.

Articolul invocat nu menţionează „obligativitatea”.

Veste bună: Rata inflaţiei a scăzut cu 0,3% într-o săptămână

În raportul de specialitate ataşat proiectului se specifică:

„Potrivit datelor publicate pe site-ului oficial al Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, http://www/dpfbl.mdrap.ro/documents/Rata_inflatiei 2018.pdf, rata inflației pentru anul 2018 este de 4,6 %”.

Raportul a fost întocmit de şeful Serviciului venituri şi executare silită şi a fost înregistrat cu nr. 23373/10.04.2019.

La doar o zi după publicarea raportului, în 16 aprilie, şi la o săptămână după ce a fost întocmit, în 10 aprilie, ieri, 17 aprilie, Primăria ne-a prezentat o altă rată a inflaţiei:

„Rata inflației pentru anul 2018, comunicată pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanțelor Publice și  Ministerului Dezvoltării Regionale și  Administrației Publice, este de 4,3%”.

Serviciul venituri și executare silită din Primăria Tecuci mai dă o dată cu bâta-n baltă

 „În cazul în care, această indexare cu rata inflației nu este votată de Consiliul local cu minim 3 zile înainte de încheierea exercițiului bugetar, indexarea de 4,3% ar urma să se aplice nivelurile maxime prevăzute de  Codul Fiscal  aflat în vigoare”, se arată în comunicatul postat aseară, comunicat semnat de Serviciul Venituri și Executare Silită din Primăria Tecuci.

Fraza este ambiguă, iar informarea cu siguranţă greşită.

Primăria Tecuci trece la şantaj

 „Conform art. 491 alin.(3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, dacă hotărârea Consiliului local nu a fost adoptată cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de expirarea exerciţiului bugetar, în anul fiscal următor, în cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale, care constă intr-o anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei ori se determină prin aplicarea unei cote procentuale, se aplică de către compartimentul de resort din aparatul de specialitate al primarului, nivelurile maxime prevăzute de prezentul cod”, se arată în raportul de specialitate.

„Acest fapt ar fi în defavoarea cetățenilor municipiului Tecuci pentru care impozitele aprobate se situează aproape de limita minimă stabilită  de Codul Fiscal.

De exemplu, pentru clădirile rezidențiale, limitele stabilite de Codul Fiscal sunt între 0,08% – 2% din valoarea impozabilă a clădirii, iar la Tecuci se aplică un coeficient de 0,09% din valoarea impozabilă a  clădirii.

În concluzie, aplicarea acestei indexări nu este o decizie a administrației publice locale ci este o reglementare impusă prin Codul Fiscal și este în acord cu interesele cetățenilor municipiului Tecuci”, se arată în comunicatul postat ieri.

Să tragem linie!

În data de 25 aprilie 2019, la ora 16, va avea loc dezbaterea publică privind  indexarea impozitelor și taxelor locale.

Serviciul venituri și executare silită din Primăria Tecuci ne înştiinţează că această indexare de 4,3 % trebuie votată înainte de 30 aprilie 2019. În caz contrar la stabilirea taxelor şi impozitelor se va aplica coeficientul maxim, adică 2% în loc de 0,09% cât este în prezent. În acest sens se invocă art. 491, alin.(3), din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal. Noi nu am găsit acest alineat, art. 491 are doar două alineate.

Primăria Tecuci intenţionează să mărească taxele şi impozitele tecucenilor invocând o obligativitate care nu există.

Tecucenii trebuie să strângă cureaua pentru a plăti salariile exagerate ale conducătorilor urbei, precum şi acele salarii, la fel de exagerate, ale unor persoane care nu plătesc taxe şi impozite în municipiul nostru.

 

Proiectul supus dezbaterii poate fi studiat AICI.

Legea nr. 227/2015 poate fi consultată AICI.

 

One thought on “O dezbatere cu cântec: Indexarea impozitelor și taxelor locale

 1. CODUL FISCAL din 8 septembrie 2015 (Legea nr. 227/2015)
  consolidat la 20.04.2019

  Art. 491 -Indexarea impozitelor și taxelor locale

  (1) În cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale, care constă într-o anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei, sumele respective se indexează anual, până la data de 30 aprilie, de către consiliile locale, ținând cont de rata inflației pentru anul fiscal anterior, comunicată pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanțelor Publice și Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

  (2) Sumele indexate conform alin. (1) se aprobă prin hotărâre a consiliului local și se aplică în anul fiscal următor. La nivelul municipiului București, această atribuție revine Consiliului General al Municipiului București.

  (3) Dacă hotărârea consiliului local nu a fost adoptată cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de expirarea exercițiului bugetar, în anul fiscal următor, în cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale, care constă într-o anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei ori se determină prin aplicarea unei cote procentuale, se aplică de către compartimentul de resort din aparatul de specialitate al primarului, nivelurile maxime prevăzute de prezentul cod, indexate potrivit prevederilor alin. (1).

  (la 29-12-2018, Articolul 491 din Capitolul X , Titlul IX a fost completat de Punctul 28, Articolul 66, Capitolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 114 din 28 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1116 din 29 decembrie 2018 )

Comments are closed.