Fondurile Europene. Un morcov de 12 miliarde lei vechi

 

În data de 29 mai 2019, coordonatorul proiectului „Şcoala prietena ta”, proiect derulat cu fonduri europene în cartierul Nicolae Bălcescu din Tecuci, a organizat o conferinţă de presă, prilej cu care a denunţat ilegalităţile descoperite într-un contract de atribuire a unei achiziţii în cadrul acestui proiect. Un denunţ similar a fost făcut la DIICOT, organele competente urmând să se pronunţe asupra aspectelor sesizate.

Astăzi, 6 iunie 2019, Primăria Tecuci a publicat Decizia de anulare a procedurii de atribuire ce are ca obiect „Achiziţionarea serviciilor privind organizarea şi livrarea serviciilor de formare profesională a adulţilor (calificare) din grupul ţintă, în cadrul proiectului Şansa T – Măsuri integrate de educaţie, formare profesională, ocupare, asistenţă socială  continuă şi locuire, în cartierul N. Bălcescu – Tecuci”.

Anunţul

Primăria Tecuci publica pe site-ul propriu, în data de 28 mai 2019, un anunţ privind achiziţionarea unor servicii de formare profesională (cursuri de calificare) în cadrul proiectului Şansa T, derulat cu fonduri europene.

Valoarea estimată a acordului cadru era de 1.016.665,04 lei fără TVA, respectiv 1.209.831,39 lei cu TVA. Adică peste 12 miliarde lei vechi.

Conform anunţului, data limită pentru transmiterea ofertei era 7 iunie 2019, ora 15.30, la sediul Primăriei Tecuci. Data, ora şi locul deschiderii ofertelor – 10 iunie 2019, ora 10, la sediul Primăriei Tecuci.

Data limită pentru solicitarea clarificărilor – 6 zile înainte de termenul limită de depunere a ofertelor. Termenul în care autoritatea contractantă va răspunde la clarificări – 3 zile până la data stabilită pentru depunerea ofertelor.

Decizia de anulare

Având în vedere solicitările de clarificări ale Primăriei Tecuci, precum şi imposibilitatea autorităţii contractante de a răspunde în termenul stabilit la solicitările de clarificări, astăzi, 6 iunie 2019, s-a decis anularea procedurii de atribuire privind „Achiziţionarea serviciilor privind organizarea şi livrarea serviciilor de formare profesională a adulţilor (calificare) din grupul ţintă, în cadrul proiectului Şansa T – Măsuri integrate de educaţie, formare profesională, ocupare, asistenţă socială  continuă şi locuire, în cartierul N. Bălcescu – Tecuci” – Contract de finanţare nr. POCU/20/4/2/103078.

Un morcov de 12 miliarde lei vechi

Primăria Tecuci intenţiona să folosească peste 12 miliarde de lei vechi, din fondurile europene, pentru a organiza cursuri de calificare.

Ofertele trebuiau depuse până mâine, 7 iunie, la ora 15,30. La sediul Primăriei Tecuci. Aceasta în condiţiile în care programul funcţionarilor este până la ora 14.

Ofertele trebuiau să fie deschise luni, 10 iunie 2019, la ora 10. Cu toate acestea, Primăria vorbeşte despre „imposibilitatea autorităţii contractante de a răspunde în termenul stabilit la solicitarea de clarificări”.

Care „autoritate contractantă”? Cea care a organizat licitaţia sau cea care a depus oferta pentru achiziţia solicitată? Asta este neclar.

Dintre alte neclarităţi amintim: Termenul limită pentru depunerea ofertelor era 7 iunie, dar solicitări de clarificări puteau făcute până în 1 iunie. Astfel, celor care depuneau oferta în 6 iunie, să zicem, Primăria trebuia să le ceară clarificări până în data de 1 iunie. Cum?

Conform Primăriei Tecuci, anunţul a fost publicat pe SEAP (SICAP) în data de 27 mai 2019. Singura posibilitate pentru a te încadra în termenii anunţului era ca să depui oferta în intervalul 27 mai – 1 iunie 2019. Conform anunţului, cele 6 zile, înainte de termenul limită, pentru solicitarea de clarificări sunt valabile atât în cazul celui care a iniţiat licitaţia cât şi în cazul ofertantului.

Deşi ofertele trebuiau deschise luni, Primăria Tecuci vorbeşte deja despre „autoritate contractantă”.

Să se facă lumină!

Nouă nu ne rămâne decât să sperăm că organele de cercetare se vor sesiza şi vor lua în considerare modul în care Primăria Tecuci încearcă să organizeze cursuri de calificare în valoare de 1.209.831,39 lei cu TVA, din fonduri europene.

Cineva trebuie să facă lumină în această încâlcită achiziţie, de peste 12 miliarde lei vechi.