Primăria Tecuci va avea o nouă organigramă. De cine este ocupată această organigramă rămâne un mister

 

Mâine, 1 octombrie 2019, în şedinţa extraordinară a Consiliului local Tecuci va fi supus votului Proiectul de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții ale Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci.

Organigrama supusă aprobării prevede un număr de 213 funcţii repartizate astfel:

– 2 funcţii de demnitate publică;

– 151 funcţii publice, din care 16 de conducere şi 135 de execuţie;

– 60 funcţii contractuale, din care 5 de conducere şi 55 de execuţie.

Organigrama aprobată în 2016 prevedea 250 de funcţii structurate astfel:

– 2 funcţii de demnitate publică;

– 150 funcţii publice, din care 17 de conducere, 133 de execuţie;

– 98 funcţii contractuale, din care 5 de conducere, 93 de execuţie.

Prin urmare, din viitoarea organigramă vor dispărea 37 de funcţii contractuale, iar o funcţie contractuală de execuţie va fi transformată într-o funcţie publică de execuţie. O altă funcţie publică de conducere va fi transformată într-o funcţie publică de execuţie.

Se desfiinţează Serviciului juridic, contencios calitate, arhivă şi se înfiinţează Compartimentul juridic legalitatea documentelor, cu juriştii existenţi şi o funcţie de consilier juridic superior vacantă.

Se înfiinţează Compartimentul Monitorul Oficial Local, aflat în subordinea Secretarului general. Acest compartiment va avea două funcţii, dintre care una este deja ocupată.

Astfel, din 98 funcţii contractuale rămân doar 60 în viitoarea organigramă. Chiar şi aşa numărul funcţiilor contractuale pare supradimensionat.

Prin comparaţie, organigrama Primăriei Galaţi are doar 36 funcţii contractuale. 

La Biroul Fonduri Europene noua organigramă prevede 17 funcţii, din care 9 sunt ocupate şi 8 vacante. Din cele 213 funcţii cât prevede organigrama, 8 % sunt dedicate fondurilor europene. Sperăm ca Primăria să ne spună şi care sunt proiectele ce necesită atâta personal.

Conform proiectului de hotărâre în noua organigramă apar: Compartimentul administrare şi circuitul documentelor – 4 funcţii, ocupate; Compartimentul evenimente publice – 3 funcţii, dintre care două sunt ocupate; Compartimentul gestionarea relaţiilor cu societatea civilă şi mass-media – 4 funcţii vacante.

Rămâne neclar de ce în Referatul de aprobare care însoţeşte acest proiect este specificat un număr de 255 de funcţii, atâta timp cât în 2016 au fost aprobate 250, iar din noua organigramă reies 213 funcţii.