Anevoiosul drum al unui contribuabil tecucean în apărarea drepturilor sale

 

Aroganţa administraţiei Hurdubae, înscăunată în 2016 la Tecuci, depăşeşte orice limită. În loc să lucreze pentru binele tecucenilor, aleşii s-au transformat într-o castă împărţind între ei funcţii, bani şi locuinţe. În acest timp drepturile cetăţenilor simpli sunt călcate în picioare de către un grup de interese coagulat în jurul Primăriei Tecuci.

Aşa s-a întâmplat şi în 19 septembrie 2019, atunci când Comisia de analiză a solicitărilor de locuinţe, din cadrul Consiliului local Tecuci, a hotărât cine trebuie şi cine nu trebuie să primească locuinţă.

După o serie de manevre duse dincolo de limita legalităţii, în şedinţa Consiliului local din 26 septembrie 2019 cele trei locuinţe ANL disponibile au fost primite chiar de către cei care fac parte din casta sus amintită.

Cazul ascunderii documentelor din dosare pentru a fi favorizate cele trei persoane care au obţinut locuinţe a ajuns la cunoştinţa cititorilor prin intermediul publicaţiei noastre. Acest lucru i-a deranjat se pare pe cei implicaţi în aceste manevre penale, un funcţionar din Primărie considerând că s-a făcut prea mult tam-tam pe această temă.

Nu ştim ce înseamnă „prea mult” în concepţia funcţionarului respectiv, dar cu siguranţă nu s-a făcut de ajuns. Dovadă stă şi răspunsul arogant dat de primarul Hurdubae în legătură cu aceste manevre care, aşa cum am mai spus, depăşesc limita legalităţii.

În data de 22 august 2019 o familie din Tecuci a depus o serie de acte la dosarul prin care solicita locuinţă ANL, acte care ar fi adus acestei solicitări punctajul maxim. Aceste acte au ajuns la secretara primarului, aşa cum aceasta a recunoscut, dar de aici până la Comisia de analiză au dispărut.

În data de 1 octombrie 2019, solicitantul nedreptăţit depune o adresă către Consiliul local Tecuci în care reclamă dispariţia actelor de la dosar, cerând revocarea proiectului şi implicit a HCL 104/26.09.2019.

Câteva zile mai târziu, în 7 octombrie, solicitantul primeşte un răspuns din partea Serviciului ADPP, document semnat de C.C. Hurdubae, în calitate de primar, Vasilică Crăciun, de la Direcţia Arhitect şef, şi Lucian Gradea – şef Serviciu ADPP. În document se specifică faptul că dosarul solicitantului va fi analizat de Comisia de analiză din cadrul Consiliului local.

Nu cunoaştem ce ar fi putut analiza Comisia din moment ce actele depuse în 22 august au dispărut undeva între secretara primarului Hurdubae şi Comisie.

În 23 octombrie 2019 solicitantul primeşte răspuns printr-un document emis de Secretarul UAT Tecuci, document semnat de C. C. Hurdubae, în calitate de primar, şi Valerica Fotache – secretar UAT Tecuci.  

„Comisia a constatat că C.V. figura pe lista de priorităţi, acesta doar completându-şi dosarul cu actele de studii, aşa cum şi dumneavoastră aţi avut şansa să vă completaţi dosarul.

Având în vedere aceste aspecte, comisia a constatat că membrii comisiei şi-au îndeplinit în mod corect şi legal atribuţiile şi nu există motiv de revocare a HCL nr. 104/26.09.2019”, se arată în încheierea documentului emis de Secretarul UAT Tecuci.

Nouă nu ne rămâne decât să ne întrebăm cum se poate ca o comisie să analizeze deciziile luate de aceeaşi comisie, fiindcă din răspunsul secretarului UAT nu rezultă faptul că s-a întocmit o altă comisie, diferită de cea din Consiliul local. Cum este posibil ca o comisie să îşi recunoască propria greşeală sau manevrele ilegale de ascundere a unor documente? Asta e ceva de noaptea minţii.

Referitor la aroganţa primarului în exerciţiu, nu putem decât să constatăm că este de prost gust. „Aşa cum şi dumneavoastră aţi avut şansa să vă completaţi dosarul”, scrie C.C. Hurdubae. Nouă nu ni se pare că a avut această şansă. Din contră, la felul cum decurg lucrurile, se pare că toată conducerea UAT Tecuci a depus eforturi considerabile tocmai ca solicitantul să nu aibă această şansă.

Funcţionarul deranjat de tam-tamul făcut pe această temă i-a spus solicitantului să o lase baltă fiindcă oricum nu rezolvă nimic. Se pare că funcţionarul avea dreptate, dar până la un anumit punct. Nu rezolvă nimic adresându-se tocmai celor care au făcut aceste manevre. Dar există şi alte organe competente de control.

 

One thought on “Anevoiosul drum al unui contribuabil tecucean în apărarea drepturilor sale”

  1. Plângerea trebuia depusă la DNA.
    Ilegalități sunt și la proiectul Șansa T, unde a fost organizat un concurs pentru postul de arhivist. Cine a câștigat? Onor primăria a refuzat să comunice.

Comments are closed.