Monumentul Eroilor Ceferiști din Tecuci

 

Monumentul Eroilor Ceferiști din Tecuci a fost ridicat în perioada 1927-1929  cu intenția de a menține vie amintirea eroismului ceferiștilor care și-au sacrificat viața în vara anului 1917. 

Inițiatorul și conducătorul lucrărilor a fost Gheorghe Ghițulescu, pe baza unui proiect conceput de sculptorul Athanasie Constantinescu de la Școala Superioară de Arte și Meserii din București (condusă de ing. inspector general Gr. Strătilescu – președintele comitetului școlar și ing. șef  Gr. M. Vulcănescu ) 

 Monumentul a fost construit din beton și are forma unui turn crenelat, înălțat pe un soclu paralelipipedic și mărginit la bază, până aproape de mijloc, de o  galerie de 12 coloane cilindrice pe care se sprijină o cornișă puternic profilată. Pe cornișa piedestalului se găsește emblema C.F.R., roata de tren cu cele două aripi, deasupra căreia este săpată în piatră stema Moldovei.  Deasupra turnului se află o statuie din ciment, înaltă de 2,40 m,  ce reprezintă o tânără femeie, personaj alegoric, cu un corp bine proporționat, surprins în mișcare, cu piciorul stâng înainte, având în mâna stângă o cunună de lauri, simbol al victoriei. Cealaltă mână sprijină stema regală a României care este așezată la picioarele personajului. Faldurile rochiei se desprind  în zona genunchiului stâng și se ondulează spre partea din spate, făcând un tot cu baza statuii. Monumentul Eroilor Ceferiști  are o înălțime totală de 10 metri. 

 La baza monumentului, pe fațada principală a soclului, este inscripționat în piatră textul: 1916 „Ceferiștilor căzuți pentru patrie” 1918. 

Pe soclul monumentului mai sunt și alte inscripții: „Actul Comemorativ” – pe latura de nord, comitetul de inițiativă pentru ridicarea monumentului – pe latura de est, numele celor care au realizat macheta și lucrarea – pe latura sudică. 

În actul comemorativ  este consemnat: „În al zecelea an de când micul regat al României a intrat în marele Război Mondial – 1916 – care a adus unirea tuturor românilor sub un singur rege, marele lor căpitan Ferdinand I de Hohenzolern și după același număr de ani de la pierderea colegilor noștri, eroi care au luptat pentru întregirea neamului și consolidarea României Mari. După zece ani de glorioasă domnie ca Rege al tuturor românilor și cincizeci de zile după săvârșirea Sa din viață, plâns de toată suflarea românească. Urcat fiind pe tron, Regele Mihai I, care minor fiind conduce frâiele  statului sub Înalta Regență, alcătuită din A.S.R. Principele Nicolae al României, fiu al viteazului Rege, acum decedat, din Sanctitatea Sa doctor Miron Cristea, Patriarhul României și din domnul G. Constantin Buzdugan fost Prim Președinte al Înaltei Curți de Casație. Ridicatu-sa acest monument în peața gărei orașului Tecuci de către funcționarii C.F.R din Tecuci ca semn de pioasă amintire pentru colegii lor, căzuți pe câmpul de război, ori la posturi de onoare în apărarea patriei și mărirea ei”.  Textul a fost publicat în 1935, în „Curierul Tecuciului” și este identic cu cel din sulul nr. 7/1927 de la B.A.R. „Actul Comemorativ” inscripționat pe monument începe cu „În al 12-lea an de când..”,  ceea ce înseamnă că lucrările la construcția monumentului au fost terminate în anul 1929. 

Pe fațada monumentului, între cele 12 coloane care înconjoară soclul, a fost montată o placă, astăzi spartă, pe care erau gravate numele celor 44 de ceferiști căzuți eroic în timpul războiului.  Pe partea superioară a plăcii, se mai poate citi: „FUNCȚIONARII C.F.R. MORȚI PENTRU ÎNTREGIREA NEAMULUI”. 

 Numele celor 44 de eroi ceferiști  ce au fost înscrise pe această placă sunt: Șefi de gară – Peride I., Popcea I.; Șef depou – Mareș N.; Impiegat de mișcare – Pavelescu N.; Mecanici – Teodor N.,  Botez C.; Fochist – Săndulescu P.; Magazioner – Fălceanu P.; Șefi de tren – Șerban I., Lazăr M.; Șefi echipă – Prună T., Dumitrescu I.; Conductori –  Ostașu I., Ginghine A., Păun Fl. St., Vasiliu A.; Avizier – Mărculescu D.; Manevranți – Croitoru V., Voicu N.; Frânari – Popa Gh. I., Cojocaru Gh., Ștefan T., Brumă T., Pasat Gh., Pandele C., Gambrea Gh., Cantoneanu D., Didu C., Milostivu P., Gotea C., Marin D., Crăciun D., Gherasim T., Gratulescu Gh., Gangiu I., Fratiman V., Filimon C., Gociu A.; Cantonieri – Ignat P., Vlad  M.; Lucrători – Maineagu Gh., Sandu N., Ioje M. 

 

Daniel Bradea 

  

Sursa: Daniel Bradea, TECUCENII CINSTESC MEMORIA EROILOR CĂZUȚI ÎN PRIMUL RĂZBOI MONDIAL, în „Tecuci, un ținut cu vocația unirii”, coord. Șt. Andronache, redactor de carte Radu Vladimir, ed. a II-a revizuită și adăugită, Editura Grapho Press, 2019, Tecuci,  p.119-120.