Cleopatra Mironescu: O viață dedicată educației și carității în Tecuci 

   

Despre Cleopatra Mironescu, partenera de viață a fostului primar al orașului Tecuci, Virgil Mironescu, avem puține informații. În lumina relatărilor presei, se conturează portretul unei femei devotate educației și implicată în activități sociale, culturale și umanitare. În perioada interbelică, a ocupat în trei rânduri funcția de director al Liceului de Fete „Tache și Elena Anastasiu” din Tecuci și pe cea de președinte al filialei locale a Societății „Crucea Roșie”. 

Implicarea sa în domeniul educației este strâns legată de Liceul de Fete „Tache și Elena Anastasiu” din Tecuci. Din momentul înființării lui, la 28 octombrie 1923, Cleopatra Mironescu a fost numită în funcția de director. În același timp, desfășura și activitatea de profesoară suplinitoare la disciplina de geografie. Ziarul „Viitorul” relata că, în data de 30 decembrie 1923,  ministrul Instrucțiunii Publice, profesorul doctor C. Angelescu, a vizitat liceul creat prin „donaţia unor buni români cu dragoste pentru neam și țară”. Acesta i-a adresat felicitări directoarei Cleopatra Mironescu pentru progresele înregistrate în doar două luni de la înființare. 

În anul școlar 1926-1927, la conducerea liceului s-a aflat Maria Vartic, iar începând  cu luna iunie 1927 Cleopatra Mironescu a revenit în funcția de director. 

De la 1 septembrie 1929, a devenit profesoară titulară la catedra de geografie, iar la 1 noiembrie 1931 a fost desemnată director cu titlu provizoriu pe o perioadă de 3 ani la Liceul de Fete „Tache și Elena Anastasiu” din Tecuci. Cu toate acestea, în octombrie 1932, a fost înlocuită de către Nelly Popovici.   

În aprilie 1933, Cleopatra Mironescu a obținut statutul de profesoară cu titlu definitiv în învățământul secundar, specializarea geografie. Mai apoi, în noiembrie 1933, după revocarea directoarei Nelly Popovici din funcție, a revenit pe postul de director la Liceul de Fete din Tecuci. În mai 1937, Cleopatra Mironescu a fost admisă la cursurile de specializare în vederea ocupării posturilor vacante de directori la liceele și gimnaziile de băieți și fete din țară. În octombrie același an, a participat la cursurile organizate pentru profesori de „Straja Țării” la Centrul Comandantelor străjere de la Predeal. La data de 1 septembrie 1938, a fost pensionată, iar la conducerea liceului a fost numită profesoara Elena Ruță. Aceasta avea să declare despre predecesoarea sa că „a fost o directoare cu excelent simț didactic, care a organizat școala pe principiile moderne ale învățământului”. Totodată, o recunoștea drept mentor, arătând că „mi-a oferit cu generozitate sprijinul, constituind pentru mine un model”. 

Cleopatra Mironescu a fost o personalitate marcantă a Tecuciului interbelic, implicându-se în diverse activități și devenind membră a mai multor comitete, societăți culturale și religioase. Un exemplu concret în acest sens îl reprezintă participarea sa în comitetul creat în luna octombrie a anului 1927, având ca obiectiv ridicarea unui bust în memoria ministrului Spiru Haret. De asemenea, a fost membră a juriului concursului de frumusețe „Miss România”, organizat de revista „Realitatea Românească” în 1929. Pe 2 ianuarie 1934, Cleopatra a participat la un serviciu divin oficiat de protoiereul județului în catedrala orașului, dedicat pomenirii fostului prim-ministru al țării, I. G. Duca.  

 La data de 20 martie 1938, a fost aleasă în Sfatul Conducător al Căminului Cultural „Calistrat Hogaș”. Pentru activitatea depusă în cadrul sfatului, a fost felicitată de președintele Căminului, protopopul Nicolae Conduratu, într-un raport întocmit la începutul anului 1946. Toate acestea subliniază implicarea sa activă în evenimentele culturale și sociale desfășurate în Tecuci. 

După ce a preluat funcția de președinte al Societății Crucea Roșie, filiala Tecuci, în iunie 1928, Cleopatra Mironescu s-a dedicat și a fost activă în acțiunile umanitare, organizând numeroase evenimente menite să sprijine diverse cauze sociale. Sub președinția sa, în mai 1934, a fost organizat un festival artistic în sala Teatrului Comunal din Tecuci. Acest eveniment a inclus un concert de vioară susținut de Traian Corodeanu, absolvent al Conservatorului din București, și acompaniat la pian de Elena Beldie. Programul a inclus piese de la Beethoven, Verdi, Mendelssohn, Flotow și alții. Din relatările presei rezultă că „Crizanteme”, compoziția lui Corodeanu după versurile poetului Dimitrie Anghel, a fost bine primită de public, fiind salutată cu aplauze. Articolul publicat în „Dimineața” menționează că atât Corodeanu cât și Beldie au excelat în interpretarea cântecelor naționale. Festivalul a avut un caracter caritabil, iar publicul numeros a contribuit la susținerea cauzelor umanitare. 

Prin eforturile susținute ale Cleopatrei Mironescu în colectarea de fonduri, filiala Tecuci a Societății „Crucea Roșie” a oferit, în anul 1940, donații în natură pentru înzestrarea armatei, fapt recunoscut și apreciat de Victor Slăvescu, ministrul Înzestrării Armatei. 

În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, Cleopatra Mironescu a desfășurat o activitate intensă în sprijinul semenilor în nevoie, coordonând acțiuni umanitare la nivel local. Ea a mobilizat comunitatea pentru a aduna fonduri destinate filialei din Tecuci a Crucii Roșii, amplasată în gara orașului încă de la începutul războiului.  Colaborând cu colonelul Petru Zamfirescu, comandantul Garnizoanei Tecuci, au fost colectate fonduri importante. De exemplu, la începutul lunii iulie a anului 1941, s-au strâns 150.000 de lei de la locuitorii orașului, sumă destinată îngrijirii răniților și funcționării spitalelor din Tecuci. Satele din jurul Tecuciului au contribuit cu diverse  alimente (păsări, vin, unt, brânzeturi, miere, caș, zarzavaturi), iar negustorii din oraș au oferit zahăr, mezeluri, măsline, conserve, pâine etc.  

La data de 17 august 1941, în sala Teatrului Comunal din Tecuci, a avut loc o serbare organizată în folosul Crucii Roșii, la care s-a adunat suma de 19.500 lei. Evenimentul a fost inițiat de tinerii Niculae Mironescu, Alecsandru și Valeriu Popovici, cu sprijinul comandantului garnizoanei Tecuci, colonelul Petre Zamfirescu, și sub patronajul prefectului județului, colonelul I. Stamatiu. Au participat profesorii Cristian Mironescu și G. Ursu, Fanfara Regimentului 24  Infanterie, corul catedralei și concertistul  Alexandru Demetriade, care „a executat la pian bucăți alese”. 

O altă acțiune importantă a avut loc la 8 septembrie 1941, când în cadrul unei ședințe a Societății Crucii Roșii, Cleopatra Mironescu, în calitate de președintă, a propus sprijinirea familiilor afectate din Basarabia și creșterea fondurilor de asistență. Printre participanții la această ședință s-au aflat colonelul Zamfirescu, profesorul Băncilă, inspectorul școlar I. Pascu, protoiereul Nicolae Conduratu, doamnele profesoare Elena Ruță, A. Bogdan, S. Tănăsescu și  M. Doniga, precum și căpitan Dongoroz, Bossie, Marian, și alții. 

În cadrul ședinței, s-a hotărât ca Crucea Roșie să ofere un premiu special celui mai curajos soldat din județul Tecuci, care se distinge în luptă, constând într-o pereche de boi. De asemenea, s-a decis să se intensifice colectarea de fonduri prin implicarea femeilor din comitetul societății într-o campanie publică mai extinsă. Din fondurile adunate, un sfert a fost destinat familiilor din Basarabia „pustiite în avutul și viața lor de către hoardele bolșevice”. În septembrie 1941, s-a organizat o manifestare artistică în sprijinul Crucii Roșii locale, „la care toate doamnele au contribuit necondiționat”. În cadrul acestui eveniment s-au strâns 132.890 de lei. 

Cu sprijinul colonelului Petru Zamfirescu, a fost înființat un spital de răniți la Liceul de Băieți din Tecuci, contribuind astfel la restabilirea sănătății a numeroși ostași. 

 Cleopatra Mironescu s-a dedicat cu toată energia gestionării unei cantine amplasate în gara Tecuci. Împreună cu corpul profesoral și femeile din societatea Tecuciului a depus un efort remarcabil pentru a asigura hrana rece și caldă atât pentru soldații români, cât și pentru cei germani. Până la data de 18 septembrie 1941, au fost servite 140.000 de mese soldaților aflați în tranzit, iar doamnele și domnișoarele membre ale societății au fost prezente în mod constant, atât ziua, cât și noaptea. 

Printr-un gest generos și patriotic, Cleopatra Mironescu a contribuit cu suma de 2000 de lei pentru „Crăciunul Armatei Române”, în decembrie 1944. Importanța deosebită a contribuției sale în cadrul Societății „Crucea Roșie” din Tecuci este incontestabilă. Activitatea desfășurată de ea a avut  un rol esențial în sprijinirea comunității și în facilitarea acțiunilor umanitare în perioada dificilă a războiului. 

În cursul nopții de 1/2 martie 1949, după ce au fost deposedați de proprietățile lor, Cleopatra Mironescu și soțul ei, Virgil Mironescu, au fost ridicați de comuniști de la locuința lor din Tecuci și transportați la stația Frunzeasca, de unde au fost trimiși în domiciliu obligatoriu la Focșani. 

În concluzie, Cleopatra Mironescu se distinge prin caracterul moral solid, evidențiindu-se ca lider și profesor prin competența profesională și sensibilitatea față de comunitate. Implicarea activă în evenimente culturale și sociale, precum și contribuția la Crucea Roșie Tecuci, reflectă o profundă grijă pentru binele celorlalți, chiar și în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. În ciuda represiunilor comuniste ulterioare, atât ea, cât și soțul său, rămân exemple de sacrificiu și patriotism, lăsând o amprentă de noblețe morală în istoria Tecuciului. 

 

Daniel Bradea