Fantoma ostașilor sovietici în Cimitirul „Eternitatea” din Tecuci  

   

În Cimitirul „Eternitatea” din Tecuci, la 1 iulie 1917, a fost amenajat Cimitirul Eroilor, iar ulterior a fost ridicat Monumentul Eroilor din Primul Război Mondial. La 30 iunie 1946, în apropierea acestui monument, au fost înhumate într-o groapă comună rămășițele pământești a 64 de eroi sovietici, strânse de pe teritoriul județului Tecuci. 

Mormântul a fost împrejmuit cu un gard de lemn, vopsit în roșu, iar în interior a fost înălțat un monument din lemn, de forma unui trunchi de piramidă, înalt de 3 metri, cu stema sovietică în vârf. Ulterior, alți ostași sovietici căzuți la datorie au fost înhumați în apropierea acestui mormânt comun: un mormânt comun cu 6 eroi și cinci morminte individuale. Toate aceste morminte ocupă o suprafață de aproximativ 100 de metri pătrați, în apropierea „frumosului și impunătorului monument al eroilor români și ruși căzuți în războiul 1917-1918”. 

Pe data de 12 mai 1948, prefectul județului Tecuci a informat Direcția Administrației de Stat din cadrul Ministerului Afacerilor Interne că în județul Tecuci nu exista niciun cimitir al eroilor sovietici și că, de asemenea, cimitirele militare germane lipseau și ele. Ulterior, la 17 septembrie 1948, Primăria a comunicat prefectului că germanii decedați în oraș fuseseră îngropați în diferite locuri izolate din cimitir, fără a fi înregistrați la Oficiul Stării Civile. 

În luna mai a anului 2016, în urma unor săpături efectuate la limita dintre cimitirul evreiesc și cel ortodox, au fost descoperite osemintele a 78 de soldați și subofițeri germani care au căzut în anul 1944 în zona orașului Tecuci. Descoperirea a fost făcută de reprezentanții Uniunii Populare Germane pentru Îngrijirea Mormintelor de Război. Această organizație avea informații de la Crucea Roșie Română încă de la sfârșitul anilor ’60, când germanii și Crucea Roșie au căutat mormintele militarilor germani. Localnicii în vârstă povestesc că în zonă se afla un lagăr de prizonieri germani, iar cei care mureau erau îngropați aici. Osemintele au fost reînhumate în Cimitirul Militar German din Iași, unde sunt îngropați peste 8.000 de militari germani morți în Al Doilea Război Mondial. 

Revenind, în 1948, Ministerul Afacerilor Interne și-a asumat față de Comandamentul Armatelor Sovietice din România obligația de a amenaja monumente în toate cimitirele eroilor sovietici de pe teritoriul țării. Prin urmare, prefectul a primit dispoziție să ridice un monument funerar corespunzător mărimii cimitirului, care trebuia să reprezinte, în mare, un trunchi paralelipipedic prismatic, în vârful căruia se așeza stema U.R.S.S.  Termenul limită pentru finalizarea lucrărilor era stabilit la 15 octombrie 1948. 

În „Memoriul justificativ referitor la construirea unui monument pentru cinstirea eroilor sovietici căzuți pe teritoriul județului Tecuci în luptele de eliberare din 1944” se menționa faptul că acest monument trebuia să fie de dimensiunile și aspectul general al monumentului eroilor din Primul Război Mondial, „astfel încât să formeze amândouă un ansamblu estetic și impunător”. 

 La data de 21 septembrie 1948, printr-un ordin (5109) al ministrului de interne, s-a dispus înhumarea într-un singur cimitir „a osemintelor ostașilor sovietici căzuți în  războiul de eliberare a popoarelor” pe teritoriul județului Tecuci. Urmare acestui ordin, în cimitirul din Tecuci au fost aduse osemintele a 12 eroi sovietici care se găseau în unele comune din județ, după cum urmează: Nicorești (1), Țepu (2), Giurgioana (2), Bălănești (1), Brăhășești (2), Podu-Turcului (1), Bucești (1), Corni – sat Giurgeni (1), Corni – sat Ungureni (1).  

În Cimitirul Eroilor Sovietici au fost înhumați și 6 „copii sovietici” decedați în orașul Tecuci și înmormântați în cimitirul local. În legătură cu acest aspect, trebuie menționat că în timpul refugierii românilor din Basarabia și Bucovina pe teritoriul județului, aceștia erau catalogați drept „cetățeni sovietici”. Prin urmare, este posibil ca acei „copii sovietici” să fi fost de fapt copii ai refugiaților, care, cel mai probabil, au decedat în carantinele sovietice din oraș, în timp ce așteptau să fie repatriați în Uniunea Sovietică. 

Proiectul prevedea împrejmuirea cu un zid de beton a suprafeței de teren pe care se aflau mormintele eroilor sovietici, iar în partea de apus era prevăzută amplasarea monumentului propriu-zis. 

Dezvelirea monumentului din Cimitirul Eroilor Sovietici a avut loc pe 6 noiembrie 1948, în prezența delegaților Armatei Roșii. Prefectul județului Tecuci, Gheorghe Gavrilescu, considera că realizarea acestui monument este „o datină de onoare pe care o avem față de acei care și-au dat viața pentru eliberarea țării noastre de sub jugul fascist”. 

În perioada comunistă, la acest monument aveau loc manifestări prilejuite de sărbătorirea înființării Armatei Sovietice (în februarie) și a Zilei Victoriei (9 mai). Cu acest prilej, reprezentanții autorității locale, militari și locuitori ai orașului depuneau coroane cu flori, și „se reculegeau în memoria vitejilor ostași sovietici căzuți în lupta pentru dezrobirea  popoarelor”. 

Monumentul este protejat prin  Legea nr. 379/2003 privind regimul juridic al mormintelor si operelor comemorative de război. 

 

Daniel Bradea 

 

Lasă un răspuns