Un proiect cu cântec aflat la mapa consilierilor locali

În şedinţa Consiliului local Tecuci programată pentru luni, 16 aprilie, la mapa consilierilor se află şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Reabilitare strada Ion Ţau, municipiul Tecuci, jud. Galaţi”.

Este pentru a doua oară când este propus acest proiect după ce şedinţa de îndată a Consiliului local programată pentru 3 aprilie nu s-a putut ţine din lipsă de cvorum.

Foto: internet

 În şedinţa Consiliului local din 30 ianuarie 2018 consilierii au aprobat indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul „Reabilitare strada Libertăţii, municipiul Tecuci, jud. Galaţi”.

Dat fiindcă strada Ion Ţau are aproape aceeaşi lungime ca şi strada Libertăţii vom încerca să facem o paralelă între costurile celor două investiţii.

Indicatorii tehnici sunt reprezentaţi de lungimea sau suprafaţa lucrărilor care se vor executa pentru fiecare obiectiv în parte.

Indicatori tehnici Str. Libertăţii Str. Ion Ţau
Lungime stradă reabilitată 304 m 330 m
Suprafaţă carosabilă 2.935 mp 2.300 mp
Suprafaţă trotuare cu pavaj 1.710 m 383
Suprafaţă parcări şi alveole 358 mp 315 mp
Lungime borduri trotuare 770 m 1.070 m
Ridicare la cotă capace canalizare 45 buc 1 buc
Ridicare la cotă capace gaz metan 20 buc
Ridicare la cotă hidranţi 4 buc
Ridicare la cotă guri de scurgere 10 buc

Indicatorii economici sunt reprezentaţi de valorile fiecărei lucrări.

Indicatori economici Str. Libertăţii Str. Ion Ţau
Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică 76.900,00 76.900,00
Sistem rutier stradă 527.000,00 605.238,00
lnfrastructura parcări 19.500,00
Borduri + trotuare 248.000,00
Ridicare la cotă capace 92.000,00
Siguranta circulaţiei – semnalizare rutieră 23.000,00
Organizare de şantier 15.500,00 1.785,00
Alte cheltuieli

(diverse şi neprevăzute, taxe l.S.C., casa constructorilor)

42.100,00 66.790,00
Proiectare şi asistenţă tehnică 31.100,00
Total (lei – inclusiv TVA) 1.044.000,00 781.813,00

Suma indicatorilor economici pentru reabilitarea străzii Libertăţii corespunde cu valoarea totală a proiectului, respectiv 1.044.000,00 lei (inclusiv TVA).

Pentru reabilitarea străzii Ion Ţau există o neconcordanţă între suma indicatorilor economici şi valoarea totală a proiectului. În vreme ce valoarea totală este de 704.914,00 lei (inclusiv TVA), suma indicatorilor ajunge la 781.813,00 lei (inclusiv TVA), rezultând o diferenţă de 76.899 lei (inclusiv TVA).

Cu toate că reabilitarea străzii Libertăţii implică mai multe lucrări decât pentru reabilitarea străzii Ion Ţau, durata lucrărilor va fi de doar 3 luni în primul caz, în vreme ce pentru strada Ion Ţau sunt necesare 6 luni.