Muzeul Cărţii – Pe urmele unui proiect uitat de timp

 

În data de 15 noiembrie 2017 a fost aprobată  Hotărârea nr. 245 privind Propunerea de schimbare de destinaţie a clădirii situată în Tecuci, str. 1 Decembrie 1918, nr. 73, în care a funcţionat Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 14 Tecuci şi includerea proiectului „Înfiinţarea Muzeului Cărţii în vederea dezvoltării economice, a turismului cultural şi creşterii competitivităţii Municipiului Tecuci” în Programul Operaţional Regional (2014 – 2020, Axa prioritară 5 – Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural. Prioritatea de investiţii 5.1. – Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural.

Acest proiect cu fonduri europene a fost lăsat, alături de alte proiecte, de fosta administraţie locală, dar a rămas rătăcit prin sertarele actualei administraţii. A fost scos la iveală după reacţia virulentă a opiniei publice.

„În sfârşit a început să intre apa în matcă, adică să vină mintea românului cea de pe urmă, cum spune un proverb. Aţi fost împotrivă, că era proiectul aproape finalizat cu fonduri europene”, avea să declare consilierul Petru Papuc în şedinţă, pe marginea acestui proiect.

„Toate aceste proiecte nu au existat decât pe hârtie, dar nu au existat ca proiect în adevăratul sens al cuvântului”, a replicat C.C. Hurdubae cu referire la proiectele cu fonduri europene moştenite de la fosta administraţie.

Astăzi, 14 noiembrie 2019, la doi ani de la adoptarea Hotărârii nr. 245, clădirea care trebuia să se transforme într-un Muzeu al cărţii zace abandonată în acelaşi loc.

Proiectul care poartă semnătura fostului şef al Serviciului de fonduri europene s-a întors în sertar şi a fost uitat. Aşteaptă o altă administraţie care să îl scoată la lumină şi să îl pună în practică.

 

One thought on “Muzeul Cărţii – Pe urmele unui proiect uitat de timp”

  1. Să spunem că în acest caz dosarul nu era nu era complet, așa cum se pare că se află și în momentul de față. Dar în cazul monumentului EROILOR CEFERIȘTI toate actele erau în regulă și dosarul declarat eligibil. Cu toate acestea ați refuzat să îl implementați, deoarece UAT Tecuci trebuia să plătească o cotă parte de 7 miliarde lei. Recunoașteți că ați spus cu martorii: ,,Pentru ce p – – – mea să dăm 7 miliarde ?”.

Comments are closed.