Reorganizarea societăţilor tecucene. Activităţi blocate pentru datorii de 7,29 miliarde lei. Arhitectul acestui blocaj va fi numit consilier local

 

Organizarea şi reorganizarea societăţilor tecucene iniţiată de administraţia PSD în vara anului 2016, atunci când a preluat cârma municipiului Tecuci, a generat şi continuă să genereze o serie de cheltuieli nejustificate.

Această reorganizare a culminat cu poprirea conturilor societăţii Administrarea Cimitirelor şi a Spaţiilor Verzi SRL, în data de 20 ianuarie 2020, fapt care a condus la blocarea sectoarelor în care îşi desfăşoară activitatea această societate.

Scurt istoric

Prin Hotărârea nr. 35/23.02.2017 a Consiliului local Tecuci au fost aprobate organigrama, statutul de funcţii şi grila de salarizare al societăţii Compania de Utilităţi Publice Tecuci SRL.

Conform proiectului, SC Zone Verzi Tec SRL a preluat obiectul de activitate de la alte patru societăţi: Ecoprest Tec SRL, Ecogroup Tec SRL, Cimitirul Eternitatea SRL şi Zooland Tec SRL. Prin această reorganizare societăţile au fost desfiinţate iar noul prestator de servicii a primit titulatura SC Compania de Utilităţi Publice Tecuci SRL (CUP).

După 23 februarie 2017, cele cinci societăţi enumerate, aflate în subordinea Consiliului local Tecuci, au fost transformate în CUP Tecuci. CUP s-a alăturat celorlalte două societăţi scăpate de la „reorganizare”, respectiv SC Pieţe Prest SRL Tecuci şi SC Rampa Rateş SRL Tecuci.

După un an de zile de „servicii publice de calitate (…) la costuri cât mai reduse”, CUP Tecuci, prin reprezentantul Ioniţă Florian, având calitatea de administrator, înştiinţează Consiliul local, prin adresa din 15 februarie 2018, despre faptul că poate obţine licenţa de salubrizare doar „în condiţiile în care serviciul de salubrizare este deţinut exclusiv de Compania de Utilităţi Publice Tecuci SRL”.

Ca urmare a acestei înştiinţări este iniţiat un proiect de hotărâre prin care SC Rampa Rateş SRL Tecuci cedează obiectul său de activitate Companiei de Utilităţi Publice şi preia de la CUP alte obiecte de activitate în scopul asigurării „unor servicii publice de calitate şi la costuri cât mai reduse”.

Prin HCL nr. 37/28.02.2018, actul constitutiv al SC Rampa Rateş SRL se modifică. De la această dată societatea se va numi „Administrarea Cimitirelor şi a Spaţiilor Verzi SRL”. Domeniul principal de activitate va fi „Activităţi de întreţinere peisagistică” – Cod CAEN 813.

În baza proiectului de mai sus, este iniţiat un alt proiect de hotărâre care va conduce la HCL nr. 38/28.02.2018. Prin această hotărâre a fost aprobată modalitatea de gestiune indirectă sau gestiune delegată a următoarelor activităţi din cadrul serviciului de administrare a domeniului public şi privat din Municipiul Tecuci: Administrarea cimitirelor; Organizarea şi exploatarea activităţilor de ecarisaj; Amenajarea şi întreţinerea zonelor verzi, a parcurilor a terenurilor de sport, a locurilor de agrement şi a terenurilor de joacă pentru copii; Combaterea insectelor dăunătoare din zonele de agrement, parcurile, grădinile publice şi spaţiile verzi intravilane – dezinsecţia, dezinfecţia, deratizarea.

Societatea Administrare Cimitire şi Spaţii Verzi are conturile blocate

În data de 28 ianuarie 2020, directorul Administraţiei Cimitirelor şi a Spaţiilor Verzi Tecuci, Daniel Grosu, înregistrază o adresă la Primăria Tecuci prin care înştiinţează că societatea pe care o conduce are conturile blocate printr-un titlu executoriu emis în data de 20 ianuarie 2020 de către Direcţia Generală de Administrare Fiscală.

Este vorba despre o creanţă datorată de fosta societate Rampa Rateş SRL, către Administraţia Fondului pentru Mediu în perioada de activitate 1 ianuarie 2017 până la 30 iunie 2017, în cuantum de 579.975 lei, însemnând obligaţii de plată, la care se adaugă penalităţi de 149.293 lei.

Aşadar, fosta societate Rampa Rateş Tecuci trebuie să plătească suma de 729.268 lei, peste 7,29 miliarde lei vechi, către Administraţia Fondului pentru Mediu. Dat fiindcă datoriile Rampei au fost preluate de Administrare Cimitire, prin poprirea conturilor au fost blocate şi activităţile care ţin de cimitir, ecarisaj sau întreţinerea spaţiilor verzi. 

Incompetenţă sau nu, în perioada pentru care se datorează aceşti bani director la Rampa Rateş a fost Voinea Ionuţ, membru PSD Tecuci.

Coincidenţă sau nu, în şedinţa de marţi, 25 februarie, este prezentată consilierilor locali atât adresa de înştiinţare prin care Rampa trebuie să plătească peste 7,29 miliarde lei vechi, cât şi propunerile ca fostul director al societăţii să devină consilier local din partea PSD, dar şi membru în Comisia de specialitate privind „Studii, prognoze economice-sociale, buget finanţe, administrarea domeniului public şi privat al Municipiului”, din cadrul Consiliului local.

Epilog

Cine va plăti cei 7,29 miliarde lei vechi? Fraierii! Dar, pe aceştia din urmă rămâne să îi descoperiţi dumneavoastră.

 

One thought on “Reorganizarea societăţilor tecucene. Activităţi blocate pentru datorii de 7,29 miliarde lei. Arhitectul acestui blocaj va fi numit consilier local

  1. Acest Voinea nu are cum să fie numit consilier în ședința de marți deoarece fostul viceprimar Dănuț Pintilie, conf. unei hot. jud. executorii trebuie să fie repus în funcție și implicit reprimit în Coniliul Local Tecuci.

Comments are closed.