Scrisoare deschisă: Cinstite Părinte Gheorghe Joghiu,

 

La încheierea misiunii Dv. în fruntea Protopopiatului din Tecuci îmi face plăcere să rememorez prezența Dv. catalitică și buna colaborare în fertilizarea vieții spirituale a orașului nostru. Totdeauna am considerat prezența Dv. în organizarea manifestărilor culturale ca o garanție a optimizării lor și ca o intervenție sporitoare în clarificarea temelor puse în dezbatere. Intervențiile Dv. – totdeauna tonice și lămuritoare – au conferit acțiunilor  noastre spirituale un plus de luciditate, de substanță și de conținut epistemic.   

Ați preluat și dus mai departe luciditatea și clarviziunea spiritului promovat cândva de Andrei Șaguna și ați paralelizat predica din fața altarului cu tribuna publică și lumea a apreciat această descindere în lumesc cu pavăza învățăturilor evanghelice la îndemână. Ați considerat, pe bună dreptate, că pentru promovarea creștinismului și a învățăturilor lui Hristos nici un mijloc și nici o formă nu trebuie prohibite aprioric. 

Nădăjduiesc, Cinstite Părinte, că această bună cooperare, înțelenită în atâtea acțiuni comune, va continua și în viitor cu aceeași dăruire și apetență pentru lucrul bine chibzuit și bine așezat în rosturi practice. 

Dumnezeu să vă dea sănătate și să vă întărească în convingerea că de prezența Dv. în  viața publică a Tecuciului este nevoie în continuare. 

  

Cu adâncă și smerită plecăciune, 

Ionel Necula