Transport gratuit pentru elevii din Tecuci – O nouă promisiune care prinde contur

 

O altă promisiune a actualei echipe administrative a fost aceea de a asigura transport gratuit elevilor din Tecuci. Pentru materializarea acestui deziderat erau necesare îndeplinirea anumitor condiții, printre care și trecerea transportului public de persoane în subordinea municipalității. 

În cea de a doua ședință ordinară a acestui an consilierii locali sunt solicitați să aprobe Proiectul privind asigurarea gratuității pentru elevii cu domiciliul stabil în Municipiul Tecuci, care utilizează transportul public local de persoane efectuat de către operatorul Compania de Utilități Publice (CUP). 

 „Elevii din învățământul preuniversitar acreditat / autorizat de pe raza administrativ teritorială a municipiului Tecuci care utilizează mijloacele de transport public local aparținând operatorului Compania de Utilităţi Publice Tecuci SRL vor beneficia de gratuitate pentru o singură călătorie/zi dus-întors, respectiv de Ia domiciliul elevului la adresa unității de învățământ, pe un singur traseu, de luni până vineri. Transportul elevilor se va efectua în baza abonamentului / cardului de transport personalizat și netransmisibil și a carnetului de elev, vizat de instituția de învățământ din Municipiul Tecuci pentru anul școlar în curs”, prevede proiectul de hotărâre. 

Pentru ca elevii să beneficieze de gratuitate unitățile din învățământul preuniversitar de pe raza orașului vor solicita abonamente de la operatorul CUP Tecuci în intervalul 10 – 20 ale lunii în curs pentru luna următoare, în baza unor tabele nominale.  

„Pentru mine este mai mult decât o promisiune respectată. Este un nou pas în favoarea susținerii educației, pentru că educația stă la baza progresului. Și nu trebuie să ne fie deloc indiferent acest aspect, pentru că investițiile în educație se întorc infinit în comunitate”, a declarat primarul Lucian Costin referitor la acest proiect. 

Elevii vor circula gratis în baza unui abonament lunar valabil pus la dispoziție de către companie și distribuit prin unitățile de învățământ. CUP Tecuci va asigura imprimarea abonamentelor de transport pentru elevi, care vor fi personalizate și netransmisibile.