Ședință ordinară a Consiliului Local

 

Marți, 28 februarie 2023, la ora 16, Consiliul Local Tecuci este convocat în ședință ordinară la Sala Studio a Casei de Cultură. Pe ordinea de zi se află următoarele proiecte:    

1. Adoptarea procesului-verbal al ședinței extraordinare din 10.02.2022. 

2. Proiect de hotărâre nr. 24/21.02.2023 privind alegerea Președintelui de ședință al Consiliului Local Tecuci pentru o perioada de trei luni (martie – mai 2023). 

3. Proiect de hotărâre nr. 25/21.02.2023 privind  aprobarea proiectului „Sistem Inteligent de Management al Traficului la nivelul Municipiului Tecuci” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 – Fondul Local, Subinvestiția I.1.2 „Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local)”, precum și a cheltuielilor legate de acest proiect. 

4. Proiect de hotărâre nr. 26/21.02.2023 privind aprobarea proiectului „Dezvoltarea infrastructurii TIC prin sisteme inteligente de management local la nivelul Municipiului Tecuci, judetul Galati” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 – Fondul Local, Subinvestiția I.1.2 „Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local)”, precum și a cheltuielilor legate de acest proiect. 

5. Proiect de hotărâre nr. 27/21.02.2023 privind aprobarea proiectului „Reabilitare termică Școala Elena Doamna, Tecuci” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 – Valul Renovării, precum și a cheltuielilor legate de acest proiect. 

6. Proiect de hotărâre nr. 28/21.02.2023 privind aprobarea proiectului „Reabilitare termică Grădinița Ion Creangă Tecuci” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 – Valul Renovării precum și a cheltuielilor legate de acest proiect. 

7. Proiect de hotărâre nr. 29/21.02.2023 privind aprobarea proiectului „Înfiinţare centru de colectare prin aport voluntar în Municipiul Tecuci, judeţul Galaţi”, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta C3 – Managementul Deșeurilor, Investiția I.1. Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune Subinvestiția – I 1 a. înființarea de centre de colectare prin aport voluntar, precum și a cheltuielilor legate de acest proiect. 

8. Proiect de hotărâre nr. 30/21.02.2023 privind aprobarea proiectului „5. Renovare energetică a clădirilor publice din Municipiul Tecuci – Casa seniorilor tecuceni” spre finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență și a cheltuielilor legate de acest proiect. 

9. Proiect de hotărâre nr. 31/21.02.2023 privind aprobarea proiectului „Renovare energetică a clădirilor publice din Municipiul Tecuci – Școala Generala Nr. 10 Dimitrie Sturdza – Corp C7” spre finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență și a cheltuielilor legate de acest proiect. 

10. Proiect de hotărâre nr. 32/21.02.2023 privind aprobarea proiectului „4. Renovare energetică a clădirilor publice din Municipiul Tecuci  – Grădinița Prichindel” spre finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, și a cheltuielilor legate de acest proiect. 

11. Proiect de hotărâre nr. 33/21.02.2023 privind aprobarea Regulamentului de acordare a premiilor în bani cuplurilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă. 

12. Proiect de hotărâre nr. 34/21.02.2023 privind aprobarea Programului de activități culturale al Municipiului Tecuci, aferent perioadei aprilie – decembrie a anului 2023. 

13. Proiect de hotărâre nr. 35/21.02.2023 privind asigurarea gratuității pentru elevii cu domiciliul stabil în Municipiul Tecuci, care utilizează transportul public local de persoane efectuat de către operatorul Compania de Utilități Publice Tecuci SRL și aprobarea Procedurii de acordare a acestor facilități. Completarea Anexei nr. 6.1 – Tarife de Călătorie, din Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate în Municipiul Tecuci nr. 32594/22.06.2022. 

14. Proiect de hotărâre nr. 43/21.02.2023 privind închirierea unui imobil situat în Tecuci, str. Gheorghe Petrașcu nr. 64. 

15. Proiect de hotărâre nr. 36/21.02.2023 privind modificarea HCL Tecuci nr. 101 din 28.07.2022, referitoare la solicitarea transmiterii imobilului situat în Tecuci, str. Costache Racoviță nr. 29 (actual 22) – CF 116119, județul Galați, din domeniul public și privat al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public și privat al municipiului Tecuci și în administrarea Consiliului local al municipiului Tecuci.  

16. Proiect de hotărâre nr. 37/21.02.2023 privind aprobarea vânzării directe a imobilului (construcție și teren) situate în Strada Ștefan Cel Mare nr. 21. 

17. Proiect de hotărâre nr. 38/21.02.2023 privind modificarea anexei nr. 3 la HCL nr. 119/26.08.2010, referitor la delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare. 

18. Proiect de hotărâre nr. 39/21.02.2023 privind aprobarea instituirii dreptului de uz și servitute de trecere, în favoarea Societății Distribuție Energie Electrică România SA, pentru o suprafață de 399/56 mp de teren situate în municipiul Tecuci. 

19. Proiect de hotărâre nr. 40/21.02.2023 privind acordarea avizului Consiliului Local al Municipiului Tecuci, pentru prestarea activităților de transport funerar de paradă SC Servicii Funerare Elena SRL Tecuci. 

20. Proiect de hotărâre nr. 41/21.02.2023 privind acordarea avizului Consiliului Local al Municipiului Tecuci, pentru prestarea activităților de transport funerar de paradă Asociației de Ajutor Reciproc pentru Decese Muncitorul Tecuci.  

21. Proiect de hotărâre nr. 42/21.02.2023 privind închirierea pajiștilor permanente aflate în proprietatea UAT Municipiul Tecuci, în anul 2023. 

Informări, interpelări, petiții 

– Adresa nr. 111/CL/16.02.2023 emisă de Direcția de Asistență Socială Tecuci privind cererea  domnului Dantis George Emanuel înregistrată  sub nr. 32/12.01.2023.