Regulamentul Concursului „Când vioarele tăcură…/ Poezia lui răsună…”

 

Concursul inițiat de Biblioteca Municipală „Ștefan Petică” Tecuci, aflat la cea de-a X-a ediție, urmărește să valorifice capacitatea elevilor, din ciclurile gimnazial și liceal, de a-și exprima în mod creativ gândurile, trăirile, ideile în versuri. Prin acest demers, ne-am propus, de asemenea, să menținem vie memoria patronului spiritual al Bibliotecii tecucene, poetul Ștefan Petică, în conștiința comunității. 

Concursul se desfășoară anual, în luna octombrie, în preajma comemorării personalității poetului Ștefan Petică. 

Obiective 

– Identificarea și încurajarea elevilor cu aptitudini creatoare; 

– Descoperirea, cultivarea și stimularea talentului literar al elevilor, formarea gustului estetic; 

– Încurajarea schimburilor de experiență literară între elevi și între elevi și profesori. 

Modul de desfășurare al concursului 

Pentru a participa la concurs, elevii interesați vor trimite o creație literară originală (poezie sau proză), pe adresa de email a instituției: [email protected]  în perioada 18 septembrie 2023 – 6 octombrie  2023. Concursul se va desfășura pe două categorii de vârstă pentru fiecare secțiune în parte (poezie și proză). La această ediție jubiliară va fi acordat și premiul Ștefan Petică. 

Fiecare lucrare va fi însoțită de datele de identificare ale autorului său: nume, prenume, vârstă, clasa și școala / liceul în care învață, localitatea în care se află școala, precum și numele cadrului didactic îndrumător. 

Evaluarea lucrărilor va fi făcută de un juriu avizat, în  perioada 9 – 13 octombrie 2023, iar câștigătorii concursului vor fi premiați în cadrul evenimentului pregătit pentru comemorarea poetului Ștefan Petică – 17 octombrie 2023. 

Toți participanții la concurs vor primi diplome de participare. 

Prin înscrierea la concurs, participanții sunt de acord cu prelucrarea datelor personale de către Biblioteca Municipală „Ștefan Petică”. 

Vă rugăm să vă înscrieți doar în perioada mai sus menționată. 

 

Biblioteca „Ștefan Petică” Tecuci