Verificare în hoteluri și restaurante pe linia sănătății și securității în muncă

 

Începând cu luna ianuarie 2023 Inspecția Muncii, prin inspectoratele teritoriale de muncă a desfășurat Campania Națională de verificare și control a respectării prevederilor SSM în domeniile: hoteluri și alte facilități de cazare (cod CAEN 55) precum și restaurante și alte activități de servicii de alimentație (cod CAEN 56) în întreprinderile cu un număr mai mare de cinci lucrători. 

Obiectivele Campaniei de control în domeniul securității și sănătății în muncă au fost următoarele: Creșterea gradului de conștientizare a angajatorilor și a angajaților în ceea ce privește necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul securității și sănătății în muncă; Verificarea îndeplinirii măsurilor dispuse în controalele anterioare; Identificarea pericolelor și evaluarea și pe cât posibil combaterea riscurilor prezente în mediul de muncă; Identificarea echipamentelor de muncă, în special cele sub incidența ISCIR – lifturi, centrale de producere a apei calde, precum și alte echipamente care pot prezenta în exploatare riscuri pentru lucrători (arsuri termice, explozii, incendii, etc.), cum ar fi hote, aragaze, butelii; Verificarea modului de instruire a lucrătorilor și de însușire a instrucțiunilor prezentate; Dispunerea de măsuri ferme pentru înlăturarea neconformităților. 

În acest sens au fost controlate, la nivelul județului Galați, un număr de 8 hoteluri și alte facilități de cazare, precum și 26 de restaurante și alte activități de servicii de alimentație. Au fost constatate un număr de 67 neconformități stabilindu-se măsuri cu termene clare în vederea remedierii acestora.  

Au fost aplicate un număr de 67 sancțiuni contravenționale din care 66 avertismente și o amendă în valoare de 4000 lei. 

Cele mai frecvente deficiențe constatate în domeniul securității și sănătății în muncă au fost: neverificare la termenul scadent a echipamentelor de muncă mai ales cele aflate sub incidență ISCIR; neverificare și măsurare a centurii de împământare la termenul scadent; lipsă notificare substanțe chimice periculoase, lipsă semnalizare din punct de vedere al securității și sănătății în muncă; instruire necorespunzătoare a lucrătorilor din punct de vedere al securității și sănătății în muncă, căi de acces și de circulație nemarcate și nesemnalizate corespunzător; fișele postului pentru lucrătorii unității incomplete, în sensul că acestea nu stabilesc atribuțiile și răspunderile lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă. 

 

ITM Galați