In memoriam arheolog Nicu Mircea – 80 de ani de la naștere

 

Nicu Mircea s-a născut la 11 februarie 1943, în comuna Șuletea, județul Vaslui. În 1961 absolvă Liceul nr. 2 Tecuci (actualul Colegiul Naţional „Calistrat Hogaş”), după care urmează cursurile Facultăţii de Istorie şi Filosofie din cadrul Universităţii „Al.I. Cuza” din Iaşi, specializarea Istorie – Limba şi Literatura Română (1966). 

Îşi începe cariera ca profesor la Şcoala nr. 1 Matca, judeţul Galaţi, unde a predat istoria între anii 1966 – 1969. Din anul 1969 lucrează ca muzeograf și arheolog la Muzeul Mixt din Tecuci (actualul Muzeu de Istorie „Teodor Cincu”), iar din anul 1984 va fi muzeograf coordonator la aceeași instituție, funcție echivalentă cu aceea de director. Din anul 1991 a ocupat funcția de director până în 2005, când se va pensiona, dar nu se va retrage din activitatea de cercetare arheologică şi ştiinţifică. 

Pasiunea pentru arheologie o dobândeşte în studenţie, când participă la săpăturile arheologice de la Cucuteni, sub îndrumarea reputatului profesor şi arheolog dr. Mircea Petrescu-Dâmboviţa. 

 Ca arheolog a participat la săpăturile arheologice de la Cucuteni, jud. Iaşi, Ciorani, jud. Vrancea (1969), Poiana (1985-1990), Stoicani şi Vânători (1974), Gârbovăţ (1960-1964), jud. Galaţi. Totodată va iniția cercetări arheologice în siturile de pe teritoriul județului Galați: Tecuci (1970, 1971), Barcea (1974-1984), Toflea (1970-1974), Ghidigeni (1996), Nicorești „Guzga” şi „Banu” (1997, 2006), Mânăstirea Adam (2006, 2008), Lieşti (2007), Negrilești (1981, 2007-2013), Tecuci – „La Plopi” (2012) etc. 

A colaborat cu cercetători şi arheologi de renume de la Institutul de Aheologie „A. D. Xenopol” din Iași, Institutul de Arheologie „V. Pârvan” din București, muzeele din Galați, Buzău, Focșani, Brăila, Vaslui, Bârlad etc.: dr. Radu Vulpe, dr. Ecaterina-Dunăreanu Vulpe, dr. Alexandru Vulpe, Marilena Florescu, dr. Dan Gh. Teodor, dr. Silvia Teodor, Nicolae Gostar, pr. Constantin Matasă, Anton Niţu, dar şi cu cercetători din Germania: dr. Gudrun Gomolka-Fuchs de la Römisch-Germanische Kommission din Frankfurt am Main. 

Ca muzeograf şi director al Muzeului Mixt din Tecuci a contribuit la îmbogăţirea patrimoniului muzeal, completarea şi diversificarea colecţiilor existente prin cercetări arheologice şi achiziţii, dar şi prin încurajarea donaţiilor. Astfel, prin eforturi susţinute va reuşi transferarea la muzeul tecucean a materialelor arheologice de la Institutul de Arheologie „V. Pârvan” din București, provenite din cercetările efectuate de către dr. Radu Vulpe la Poiana, între anii 1927-1951. În perioada cât s-a aflat la conducerea muzeului, numărul donaţiilor s-a mărit, dar s-a şi diversificat. Astfel, pe lângă lucrări de artă (pictură, sculptură, grafică), patrimoniul muzeului va fi îmbogăţit prin donaţii constând în medalii, efecte militare şi diferite documente. Dintre cele mai importante donaţii le amintim pe cele ale familiei Orzoi, şi pe aceea a colonelului Gh. Petraşcu – documente, carte, medalii, tehnică şi efecte militare, precum şi o maşină de epocă marca Ego fabricată în anul 1924. 

Împreună cu personalul din departamentul de Restaurare şi Conservare va contribui la obţinerea de venituri proprii folosite atât pentru dotarea muzeului cu aparatură modernă, cât şi la realizarea busturilor fondatorilor muzeului tecucean (C. Solomon şi M. Dimitriu) şi a 10 personalităţi tecucene, care sunt amplasate pe „Aleea Personalităţilor” din Parcul Central (actualul Parc „Alexandru I. Cuza”). 

A fost membru fondator al Ligii Naţionale a Judeţelor Abuziv Desfiinţate şi preşedinte al Fundaţiei pentru judeţul Tecuci. 

Rezultatele cercetărilor de teren sunt prezentate în cadrul sesiunilor științifice, iar ulterior acestea vor fi publicate în reviste de prestigiu: Materiale și Cercetări Arheologice, Arheologia Moldovei, Thraco-Dacica, Danubius, Dacia etc. 

 Întreaga carieră a arheologului Nicu Mircea s-a axat pe cercetarea, studierea și valorificarea informațiilor referitoare la perioada neolitică, epoca bronzului, civilizația geților și perioada migrațiilor din sudul Moldovei. Activitatea ştiinţifică a arheologului Mircea Nicu nu a încetat odată cu ieşirea la pensie, ci el a continuat să participe la cercetările arheologice întreprinse atât de Muzeul de Istorie din Tecuci cât şi de Muzeul de Istorie din Galaţi. Alături de Stela Ţau a reînceput în anul 2008 studierea şi publicarea materialelor rezultate din  cercetarea necropolei birituale de la Barcea, judeţul Galaţi. 

În luna ianuarie 2013, cu o lună înainte de a împlini 70 de ani, primeşte din partea Direcţiei Judeţene pentru Cultură Galaţi, premiul pentru întreaga activitate. 

Caracterul şi valoarea omului, arheologului Mircea Nicu au ieşit în evidenţă în decursul timpului, contribuind la formarea unei noi generaţii de arheologi şi de cercetători, care au misiunea de a continua şi duce mai departe moştenirea primită. A arătat faţă de arheologie o dăruire pe care puţini o au, realizările profesionale şi oamenii de care s-a înconjurat o dovedesc. 

Dumnezeu să-l odihnească! 

 

Muzeul de Istorie „Teodor Cincu”