Comunicat de presă privind începerea implementării proiectului intitulat „Laborator Inteligent pentru un Viitor Eficient și Sustenabil” (acronim LIVES) la Colegiul Național „Spiru Haret” din Tecuci, județul Galați

 

 

Colegiul Național „Spiru Haret” Tecuci, în calitate de beneficiar, anunță începerea implementării proiectului intitulat „Laborator Inteligent pentru un Viitor Eficient și Sustenabil” (acronim LIVES). Codul proiectului: F-PNRR-SmartLabs-2023-2247.  

Proiectul, care se va derula în perioada IANUARIE 2024 – IANUARIE 2025, are o valoare totală de 571.809,28 lei și va fi finanțat integral printr-un ajutor financiar nerambursabil acordat în cadrul apelului de proiecte „Dotarea cu laboratoare inteligente a unităților de învățământ secundar superior, a palatelor și a cluburilor copiilor” din Planul Național de Redresare și Reziliență, Pilonul VI. Politici pentru Noua Generație, Componenta 15. Educație, Reforma 5. Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educației, Investiția 9. Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ. 

Obiectivele proiectului sunt: 

⦁ crearea, în colegiu, a unui habitat didactic optim, eficient, performant, atractiv, prin dotarea cu infrastructură educațională specifică de tip Smart-Lab care să asigure tehnologie și mobilier colaborative, pentru a permite abordarea educațională de tip STIAM; 

⦁ dezvoltarea competențelor digitale și îmbunătățirea abilităților de învățare și de adaptare complexă la realitate ale elevilor, prin asigurarea accesului lor gratuit la infrastructura digitală avansată constituită prin crearea și înzestrarea cu toate mijloacele și echipamentele necesare, a laboratoarelor inteligente; 

⦁ dezvoltarea competențelor profesionale ale cadrelor didactice ale colegiului, printr-un program complex de formare care să urmărească atât îmbunătățirea abilităților digitale / abilităților de a utiliza dotări moderne de tipul celor din dotarea laboratoarele inteligente, cât și îmbunătățirea capacității de a aplica metode noi, specifice pedagogiei digitale, în demersul educativ; 

⦁ eficientizarea demersului didactic din colegiu prin abordarea interdisciplinară permisă de sistemul STIAM (Știință, Tehnologie, Inginerie, Arte și Matematică) facilitat de utilizarea Smart-Lab și, ca atare, dezvoltarea, la elevi, de abilități precum gândirea critică și creativă, curiozitatea și originalitatea, atitudinea colaborativă și participativă, autonomia, respectul pentru mediu și pentru viață, pregătirea pentru învățarea pe tot parcursul vieții, creșterea capacității de adaptare la schimbare și stimularea viitoarelor progrese profesionale. 

Realizarea obiectivelor proiectului va avea un impact pozitiv asupra actului educațional, învățarea digitală de calitate și inovatoare fiind captivantă și interactivă, completând metodele tradiționale și oferind platforme de colaborare și de creare de cunoștințe. 

 

Persoana de contact: director, prof. Eugenia Olariu 

E-mail contact: [email protected]  

Telefon: 0236 / 811695 

Website: https://www.spiruharet-tecuci.ro/  

 

 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. 

„PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – Următoarea Generație UE” 

http://mfe.gov.ro/pnrr/                                                                     http://www.facebook.com/PNRROficial/