Posturi de consilieri principal, asistent și achiziții publice

 

Primăria Fundeni organizează concursuri pentru ocuparea mai multor funcţii publice de execuţie vacante, după cum urmează: 

– consilier, clasa I, grad principal, Compartiment Cadastru, administrarea domeniului public și privat;   

– consilier, clasa I, grad asistent, Compartiment Financiar contabilitate impozite și taxe; 

– consilier achiziţii publice, clasa I, grad principal, Compartiment Achiziții publice. 

Condiţii de participare 

– consilier, grad principal: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe inginereşti, specializare – măsurători terestre şi cadastru; vechimea minimă în specialitatea studiilor – 5 ani;   

– consilier, grad asistent: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice; vechimea minimă în specialitatea studiilor – 1 an; 

– consilier achiziții publice: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice, ştiinţe sociale – ramura de ştiinţă – ştiinţe juridice; vechimea minimă în specialitatea studiilor – 5 ani.   

Concursurile se desfășoară după calendarul următor: 

– 18 septembrie 2023 – data limită pentru depunerea dosarelor; 

– 28 septembrie, ora 10 – proba scrisă consilier principal; 

– 29 septembrie, ora 10 – proba scrisă consilier asistent; 

– 3 octombrie, ora 10 – proba scrisă consilier achiziții publice; 

– data și ora probelor interviu vor fi afișate ulterior. 

Informații suplimentare puteți obține la sediul Primăriei Fundeni, jud. Galați. Tel. 0236.821.091. 

Anunțuri concursuri consilieri principal, asistent, achiziții publice.