Posturi de consilieri principal, asistent și achiziții publice

 

Primăria Fundeni organizează concursuri pentru ocuparea mai multor funcţii publice de execuţie vacante, după cum urmează: 

– consilier, clasa I, grad principal, Compartiment Cadastru, administrarea domeniului public și privat;   

– consilier, clasa I, grad asistent, Compartiment Financiar contabilitate impozite și taxe; 

– consilier achiziţii publice, clasa I, grad principal, Compartiment Achiziții publice. 

Condiţii de participare 

– consilier, grad principal: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe inginereşti, specializare – măsurători terestre şi cadastru; vechimea minimă în specialitatea studiilor – 5 ani;   

– consilier, grad asistent: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice; vechimea minimă în specialitatea studiilor – 1 an; 

– consilier achiziții publice: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice, ştiinţe sociale – ramura de ştiinţă – ştiinţe juridice; vechimea minimă în specialitatea studiilor – 5 ani.   

Concursurile se desfășoară după calendarul următor: 

– 18 septembrie 2023 – data limită pentru depunerea dosarelor; 

– 28 septembrie, ora 10 – proba scrisă consilier principal; 

– 29 septembrie, ora 10 – proba scrisă consilier asistent; 

– 3 octombrie, ora 10 – proba scrisă consilier achiziții publice; 

– data și ora probelor interviu vor fi afișate ulterior. 

Informații suplimentare puteți obține la sediul Primăriei Fundeni, jud. Galați. Tel. 0236.821.091. 

Anunțuri concursuri consilieri principal, asistent, achiziții publice. 

 

You cannot copy content of this page