Consiliul local

Consiliul local
Tecuci

Ședință ordinară a Consiliului Local

 Consiliul Local Tecuci este convocat în ședință ordinară în data de 31 august 2017, la ora 16, în sala de ședințe a U.A.T. Municipiul Tecuci. Pe ordinea de zi se află următoarele proiecte: 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului centralizat de venituri și cheltuieli și a Programului de investiții publice pe grupe de investiții și […]

Read More
Consiliul local
Tecuci

Şedinţă ordinară a Consiliului Local

 Consiliul Local Tecuci este convocat în şedinţă ordinară, în data de  28 iulie 2017, la ora 16, în sala de ședințe a U.A.T. Municipiul Tecuci. Pe ordinea de zi se află următoarele proiecte de hotărâre:    Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului centralizat de venituri și cheltuieli și a Programului de investiții publice pe grupe de […]

Read More
Consiliul local
Tecuci

Şedinţă extraordinară a Consiliului Local

 Consiliul Local Tecuci este convocat în şedinţă extraordinară, în data de 24 iulie 2017, ora 16, în sala de ședințe a U.A.T. Municipiul Tecuci. Pe ordinea de zi se află următorul proiect de hotărâre: Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și temei de proiectare caiet de sarcini, în vederea elaborării documentației de avizare a […]

Read More
Consiliul local
Tecuci

Şedinţă de îndată a Consiliului Local

 Consiliul Local Tecuci este convocat în şedinţă de îndată, în data de 11 iulie 2017, la ora 16, în sala de ședințe a U.A.T. Municipiul Tecuci. Pe ordinea de zi se află următorul proiect: Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Tecuci, în calitate de lider de parteneriat, la proiectul cu cod MY SMIS 103078, […]

Read More
Consiliul local
Tecuci

Ședința ordinară a consilierilor locali pentru luna iunie

 Consiliul local Tecuci este convocat în şedinţă ordinară, în data de 29 iunie, ora 16, în sala de ședințe a U.A.T. Municipiul Tecuci, cu următoarele proiecte ale ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului referitor la regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiului Tecuci, pentru activități nonprofit de interes local. […]

Read More
Consiliul local
Tecuci

Şedinţă de îndată a Consiliului Local

 Consiliul Local Tecuci este convocat în şedinţă de îndată, în data de 19 iunie 2017, ora 16, în sala de ședințe a U.A.T. Municipiul Tecuci. Pe ordinea de zi sunt următoarele proiecte: 1. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local Tecuci pentru preluarea în domeniul public al municipiului Tecuci a unor bunuri aflate în domeniul […]

Read More
Consiliul local
Tecuci

Şedinţă de îndată a Consiliului Local

 Consiliul Local Tecuci este convocat în şedinţă de îndată, în data de 9 iunie 2017, ora 16. Pe ordinea de zi se află următoaree proiecte: 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea revocării H.C.L. nr. 148 din 28.11.2016 privind prelungirea contractelor de comodat pentru spațiile cu destinație de locuințe, proprietatea U.A.T. Municipiul Tecuci. 2. Proiect de […]

Read More
Consiliul local

Ședință de îndată a Consiliului Local

  Consiliul Local Tecuci este convocat în ședință de îndată, astăzi, 31 mai 2017, la ora 16, în sala de ședințe a U.A.T. Municipiul Tecuci. Pe ordinea de zi sunt următoarele proiecte: 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea   încheierii unui contract de servicii de reprezentare juridică în proces cu S.C. Romlux  Lighting Company SA, în […]

Read More
Consiliul local
Tecuci

Şedinţă ordinară a Consiliului Local

 Consiliul Local Tecuci este convocat în şedinţă ordinară în data de  25 mai 2017, ora 16, în sala de ședințe a U.A.T. Municipiul Tecuci. Pe ordinea de zi se află următoarele proiecte: 1. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept înainte de termen a mandatului de consilier local al dlui Pârvu Constantin. 2. Proiect […]

Read More
Consiliul local
Tecuci

Şedinţă extraordinară a Consiliului Local

 Consiliul Local este convocat în şedinţă extraordinară la data de 15 mai 2017, ora 16, în sala de ședințe a U.A.T. Municipiul Tecuci. Pe ordinea de zi se află următoarele proiecte: Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de concesiune nr. 103160 din 07.11.2011 încheiat între Municipiul Tecuci și Societatea „Zone Verzi Tec” S.R.L. Proiect de […]

Read More
Consiliul local
Tecuci

Şedinţă ordinară a Consiliului Local

 Consiliul Local Tecuci este convocat în şedinţă ordinară, în data de  27 aprilie 2017, ora 16, în sala de ședințe a U.A.T. Municipiul Tecuci. Pe ordinea de zi se află următoarele proiecte: 1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli prin suplimentare de venituri și modificarea Programului de Investiții Publice pe grupe […]

Read More
Consiliul local
Tecuci

Şedinţă extraordinară a Consiliului Local

 Consiliului Local Tecuci este convocat în şedinţă extraordinară, în data de 14 aprilie 2017, ora 11.30, în sala de ședințe a U.A.T. Municipiul Tecuci. Pe ordinea de zi sunt următoarele proiecte:  1. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei de specialitate nr. 5 „Administrația publică locală, juridic, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor” […]

Read More
Consiliul local
Tecuci

Şedinţă ordinară a Consiliului Local

 Consiliul Local Tecuci este convocat în şedinţă ordinară în data de 31 martie 2017, la ora 10, în sala de ședințe a U.A.T. Municipiul Tecuci. Pe ordinea de zi sunt următoarele proiecte: Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de cetățean de onoare, post-mortem, domnului Alexandru Mironescu, om de știință, eseist, filosof, profesor (2017 este declarat […]

Read More
Consiliul local

Ședință extraordinară a Consiliului Local

 Consiliul Local Tecuci este convocat în şedinţă extraordinară în data de 10 martie 2017, ora 16. Pe ordinea de zi se află următoarele proiecte: Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului Hulea Mitică. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului centralizat al U.A.T.Municipiul Tecuci pe trimestrul IV 2016. […]

Read More
Consiliul local

Completarea ordinii de zi a şedinţei ordinare

 Alte trei proiecte au fost introduse pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Tecuci din data de 23 februarie 2017. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții pentru Societatea Piețe Prest Tec S.R.L. Tecuci; Proiect de hotărâre privind aprobarea abrogării art. 1 alin 2 din H.C.L. nr. 59, 60, […]

Read More
Consiliul local

Alte proiecte la mapa consilierilor locali

 Ședința ordinară a Consiliului Local Tecuci din data de 23 februarie 2017 se completează cu următoarele proiecte: 1. Proiect de hotărâre privind reducerea cu 20% a tarifelor de închiriere (aferente lunii februarie 2017) practicate comercianților și agenților economici de către Societatea Piețe Prest Tec S.R.L. Tecuci, tarife aprobate prin H.C.L. 159/16.12.2016;   2. Proiect de […]

Read More
Consiliul local

Ședință ordinară a Consiliului Local

 Consiliul Local Tecuci este convocat în şedinţă ordinară în data de 23 februarie 2017, ora 16, în sala de ședințe a U.A.T. Municipiul Tecuci.   Pe ordinea de zi se află următoarele proiecte: 1. Proiect de hotărâre privind acordul de principiu al Consiliului Local Tecuci privind depunerea unei cereri de finanțare în cadrul Programului Operațional […]

Read More
Consiliul local

Ședință extraordinară a Consiliului Local

 Consiliul Local Tecuci este convocat în şedinţă extraordinară în data de 6 februarie 2017, la ora 16, în sala de ședințe a U.A.T. Municipiul Tecuci. Pe ordinea de zi sunt următoarele proiecte: 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea grilei de salarizare a personalului societăților la care U.A.T. Municipiul Tecuci este asociat. 2. Proiect de hotărâre […]

Read More
Consiliul local
Tecuci

Ședință ordinară a Consiliului Local

 Consiliul Local Tecuci este convocat în şedinţă ordinară, în data de 26 ianuarie 2017 orele 16, în sala de ședințe a U.A.T. Municipiul Tecuci, cu următoarele proiecte ale ordinii de zi:  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice  al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci pe anul 2017. 2. […]

Read More
Consiliul local
Tecuci

Ședință extraordinară a Consiliului Local

 În data de 9 ianuarie 2017, la ora 16, Consiliul Local Tecuci este convocat în şedinţă  extraordinară. Pe ordinea de zi se află următorul proiect:  1. Proiect de hotărâre privind acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare din excedentul  bugetului local pe anul 2016.      

Read More